Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iUbi couvert <H.>. De configuratie van eenige suikers. Deventer.

;">7 1921. Svo. Aorl. proefschr*

5_isl Hisschcmöller iF. W.), De evenwichten der permutiet^n.

BS Met lig. Leiden. 1921. Svo. Acad. proefschr*

51S1 Groningen P. v.i, Even wichten in de stelsels ijzer-koolstofS9 zuurstof en ijzer-waterstof-zuurstof. Met fig. Erfurt. 1021. Svo. Acad. pro-fschr.*

51S1 bclioaebauin (.. W.), Ozoniseeren van fabrieksproducten

40 der suikerindustrie. Amst. 1921. Svo. Ac<td. proefschr.*

5181 Thiel (E. v.), Acetyleeringen met azijnzuuranhydried on-

41 der invloed van katalysatoren. Erf. 1922. Svo. Acad.

proefschr *

°181_Dcrx ("• t»»)) Bijdrage tot de kennis van den ruimtelijken

42 bouw van atoomringsystemen. Met fig. Leiden. 1922. Svo. Acad. proefschr.*

kl81_ W olzogen Külir (C, A. II. v.), Onderzoekingen aangaande

43 de mikroflora aanwezig in normaal en serehziek suikerriet. Met fig. Haarlem. 1923. Svo Acad. proefschr.*

5181 Wys (H. .J. de), Samenstelling en bestendigheid van

44 eenige metaal-ammoniakionen. Met fig. Leiden. 1923. Svo. Acad. proefschr.*

5181 Vies (S. I.), Reactiesnelheid van zuurstof met oplossingen

45 van eenige anorganische zouten. Rott. 1924. Svo. Acad. proefschr*

5181 Limburg (H.), Onderzoek over emulsies. Delft. 1924. 8vo.

46 Acad. proefschr *

5181 Coops (J.), De stereoisomerie der wijnsteenzuren in ver-

47 band met de complexvorming met boorzuur. Met fig. Delft. 1924. Svo. Acad. proefschr.*

5181 Hartman (II.), De verbrandingswarmte van homologe en

48 isomere dicarbonzuren en dicarbonzuuranhydriden. Delft. 1925. 8vo. Acad. proefschr.*

5181 Meulcn (II. tor), Onderzoekingen over de bepaling van

49 zwavel in anorganische verbindingen. Delft. 1925. 8vo. Acad. proefschr.*

Sluiten