Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5246 Kluyver (A. J.i en I. Reksoluidiprodjo, Klappervezel- en 3 klappergarennij verheid. Met pl. e:: krtn. (Uitgave van liet Kol. Instituut Amsterdami. Ar.:-:. 1923. 8vo*

5246 Hofstede ■ II. \V.), Het pandanb;..;»'.s grondstof voor 9 de pandanhoedenindustrie op Java. M->: p]. Kibergon. 1925. Svo. Acod. j-rj' fxchr*

5240 Rutgers (A. A. L.), De toekomst var. de bevolkingsrubber

10 in Nederlands.'h-Indië. Voordracht cer.ouden in het „Ko loniaal Instituut". (Overdr.,Indisch-: .Yercuur" 1925). Svo.®

5246 Paerels 'J. J.i, De rijst. Met pi. S Br. (Onze koloniale

11 landbouw. r.°. 5). Haarlem. 1922. Svo.

524(3 Pfeiffer ij. Ph.i, De houtsoorten van Suriname. (Uitgave

12 van de Kon. Ver. Koloniaal Instituut Amsterdam). Amst. Svo.*

Dl. I. Met fig., benevens atlas met afb. Svo. 1920.

5246 Dudok van Heel (J. P.), Onderzoekingen over de ontA5 wikkeling van de anthere, van den zaadknop en van het zaad bij Beta vulgaris L. Met fig. en pl. Naaiden. 1925. Svo. Ar ad. proefschr.*

5256 Sleen iW. X. G. v. d.), Geologie van Nederland. Met pl.

5 Rott. 1920. Svo.

5256 Mededeelingen van 's Rijks geologisehen dienst. Leiden.

6 1922—, . . éto.*

Serie A, X°. 1. Lijst van geschriften weike handelen over of vaa belang z(jn voor de geologie van Nederland (1907— 1920). Samengesteld door J. F. Steenhuis. 1922.

X°. 2. BeitrSge zur Kenntnis der Kreideflora.

I. übor einige Kreidepflanzen von Smalmen (Niederlande). Mit Taf. u. Fig. von R. Kr&usel. 1922.

Serie B, S°. 1. Floro foliaire pliocéne des argiles de Reuver et des gisements synchroniijues voisins (Limbourg fcollandais). Avec pl., figure et tableaux. Par L. Laurent et P. Marty. 1923.

5259 Kruyder (C. A. C.), Geologische kaart van liet Koninkrijk 1 der Nederlanden. 6 bladen in portef. Zwolle. (ISSü). Folio.*

5269 Hengeveld f(J. J. N.), Geologische onderzoekingen ten 5 behoeve van 'sLands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indiê. Met pl. en photo's. Deel I—IV, .... Weltevreden. 192u—21, .... 8vo.*

Sluiten