Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5768_ Pescliel 0. . Geschichte der Erdkunde bis auf Uerin1 der von Humboldtund Carl Hitter. 2* Auf] herau^egeben von S. Hu ge. le u. o- Abth. Mit K-rn Munchen. 1>77—78. Svo.*

5774_Berg <J. C. *. d.), De werelddeelen. Bewerkt naar .Kr. von Heil wal d's Die Erde und Ihre Völker". 3 Dln Met pi. Haarl. 1*79—84. Svo.*

öTTÓCours de géographie. (Ecole Militaire de 1'Artillerie de J Foarainebleau:. Lithographie. Svo.*

L-Eur-pe « :920. - Péninsulo des Balkan,. - Avcc crou. 192»

,;rS d'Euwfe eu 192a - Lo écunumiijue com:«m.

.-.ram. — Avec croquis (en atlas 8vo). 1920.

5785_Fruvt van llerlog (J. H.), Dictaat: Het Nederlandsche 2 volk. Breda. Lithographie der K. M. A.). 1920 en 1925. Svo.

57S5 \ en I). J. j. d.j, Neerlands volksleven. Met afb Zalt B Bommel. 1920. ito.

5787_Handboek voor de kennis van Nederland en Koloniën.

7 Samengesteld met medewerking van verschillende Departementen van Algemeen Bestuur en uitgegeven door het Departement van Buitenlandsche Zaken (Directie van economische Zaken). Met krtn. en afb. 'sGrav. 1922. 8vo.

Zie ook n°. 0357 -25.

5787 Feith (J.), Nederland, in het heden. Met foto's. 9e Dr

8 'sGrav. 1922. Svo.

o^Kwast (B. A-), Beknopt leerboek der handelsaardrijks-

9 kunde. Met pi. en krtn. Gron. 8vo.

Ie Dl. 4e Dr. 1920.

He Dl. Se Dr. 1921.

5790 "Wereldatlas voor huis en kantoor. Uitgeg. door W. Ver1 sluys' Uitg.-Mij, Amst. 1922. 4to.

Met. Duitsche benamingen volgens den „Weltatlas von G. Treytag."

o804_Bosscha (J.), Schets der aigemeene geschiedenis en van 1 die des vaderlands. 2-? Dr. Breda. 1S34. Svo *

öSOÓ Schlosser ,Fr. Chr.), Wcltgeschichte für das deutsche 1 \olk. 3« Ausg. Mit lust. Karten. Mit der Fortsetzung bis auf die Gegenwart. Unter Zugrundelegung der Bear«rung von G. L. Kriegk besorgt von O. Jager u. ^reizenach. 19 Bnde. Berlin. 1880—81. 8vo.*

Sluiten