Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6405 Reitsma (S. A.). Bandoeng. The mountain city of Nether~a'l lands India. With map and illustr. Weltevr. 1926. Svo.~

6409 Groneman (J.). De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java. 1 Uitgegeven door de Archeologische ereoniging te Jogja-

karta. 1S92. Svo.*

6410 Ezerman (J. L. J. F.), Beschrijving van den Koan IemTempel „Tiao-Kak-Sie" te Cheribon. Uitgave van het Batav. Gen. v. K. en W. te Batavia, populair-wetenschappelijke Serie N°. II. 1920. 4to.*

6410 Wolff Sclioomaker (C. P.), Aesthetiek en oorsprong der hindoe-kunst op Java. Met pl Bandoeng. 1924. Svo*

6410 Overzicht van de overwegingen welke geleid hebben tot —ëT~de oprichting van de oudheidkundige Vereeniging rMajapahit" te Modjokerto. (Brochure). Weltevreden. 1924. 4to *

6410 Publicaties van den oudheidkundigen dienst in Neder7 landsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, liet pl. Deel I Batavia. 1925—. . . Folio*

6426 Sumatra's Westkust in beeld. Uitgave Encyclopaedisch

5 Bureau. N°. 1, Met pl. en krtn. Weltevreden.

1920—. . . 8vo.*

6426 Volz (W.), Im Dammer des Rimba. Sumatras Urwald

6 und Urmensch. Mit Zeichn. Breslau. 1921. 8vo.

6426 Joustra (M.), Minangkabau. Overzicht van land, ge-

7 schiedenis en volk. 2e Dr. Met pl. en kaart, 's Grav. 1923. 8vo.

6426 Blink (H.), Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als

8 economisch-geographisch gebied. Met schetskaartjes. Uitgave van de Ned. Ver. voor econ. geographie. 'sGrav. 1926. 8vo *

6445 Vuuren (L. v.), Het Gouvernement Celebes. Proeve 3 eener monographie. Uitgave van het Encyclopaedisch Bureau. Deel I met pl. en afzond, atlas 4to. Batavia. 1921. 4to*

Sluiten