Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6730 Lutteuberg's chronologische verzameling der wetten en 8 be sluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1S13. S- Pr. Bewerkt door P. H. Jordens en P. M. P. Baud ui 11. ISyl—190o. 4 DI11. Zwolle 1899—19]4. Svu. — Voortgezet door P. H. Jordens en J. Gr. Stenfert Kroese. 19ul—1925. .... Zwolle. 19ol—. . . Svo. — Alphabe-

risch register 1S13—19uS, 1813—1914. 1S18—1924,

Zwolle. 1909, '15, '25, 8vo.

6735 Kan <J. v.t, Inleiding tot de rechtswetenschap. (Uitg.: 3 Volksuniversiteitsbibliotheek). Haarlem. 1920. Svo.

6741 Sybenga (T.), De grondwet van 1SS7 toegelicht ook in 1 verband met de praktijk. 6e Uitg. 'sGrav. 1921. Svo. —

Supplement. De grondwetsherziening 1922. le, afl.

"s<-irav. 1923—. . .

6767 Scholten (P.), Beschouwingen over recht. Haarlem. 1924.

3 Svo.

6767 Tlugt (W. v. d.), Algemeene inleiding tot de rechtsge-

4 leerdheid. Haarl. 1925. Svo.

6769 Lenting (L. Ed.), Volk en regeering. Enkele hoofdstukken 1 uit onze grondwet. Amst. 1875. 8vo.*

6771 Stmycken (A. A. H.), De hoofdtrekken van Nederlands 4 buitenlandsch beleid. Arnh. 1923. Svo.

6777 Haarman (J. W.), Politiebevoegdheid in het algemeen en

18 meer in het bijzonder tot het binnentreden van woningen, vrijheidsbeneming en inbeslagneming. 2e Dr. Purmerend. 1919. Svo.

6777 Yugt (D. van) en C. Visser, Hoe voldoe ik aan de bepa-

19 iingen der hinderwet? Deventer. 1916. Svo.

6777 Swindcren (C. de Marees van), De wet op den 8-urigen

2Ö~ werkdag. Hare voornaamste bepalingen verklaard voor werknemers en werkgevers. Korte samenvatting met toelichting. Amst. 1919. Svo.

6777 ïlunnik (H. (i. W.), Arbeidswet 1919. Met aanteek. en

21 3lph. register. Leiden. 1919. 8vo.

Sluiten