Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6946 Hoeven (II. v. d ), Psychiatrie. Een handleiding voor

6 juristen. Rott. 1913. Svo.

bjU'3 L it zeninv- en zielek-ven. Uitkomsten van psychologisch

7 onderzoek. Baarn. 1911—1918, .... 8vo.

Serie I X". 2. De oorzaken van degeneratie. Door H. Verkouteren.

N°. 4. Abnormale karakters. Van J. L. A. Koch. Naar het Pu it.se h dnor A. M. Bonders.

. N°. 7. Over het bewustzijn. Door C. J. Wtfnaendts Francken.

N°. 10. Zwakzinnigheid. Door E. J. Swaep.

Serie II. Nc. 1. Het onder-bewustzijn. Door J. P. F. A. Noordu y n.

N°. 9. I reud en zijn school. Nieuwe banen der psychologie. Door A. "YV. van Rente rghem.

Seiie III, 4. Moeilijkheden bij het booordeelen van nerveuse toestanden- Door A. Rypperda Wierdsma. N°. 8. Inleiding tot de grondbegrippen on techniek der

psycho-analyse. Door A. v. d. Chijs. N°. 9. Over beroepskeus. Door C. H. Sissingh.

Seiie I\. N°. 1. Over psychologie van het karakter. Door J. Klootsema.

N°. 2. liet psychisch monisme. Door G. He y mans. N°. 4. Oefening en vermoeidheid. Door A. H. O o r t. ■ N°. 5. Karakter en psychose. Door G. J. B. A. J a n s se n s. Serie V. N°. 2. Het intellect en de intellectmeting. Door J. Klootsema.

N°. 5. De invloed van het gevoel op de redelijkheid

van ons denken. Door A. M. Benders. N°. 8. Over suggestie. Door M. T h. Sluiter-Val e ton.

6946 Levensvragen. Brochures, voor allen die in den geestes-

8 strijd onzer dagen belang stellen. Baarn. 1910—1914, Svo.

Serie IV, N°. 6. De ontwikkelingsgeschiedenis van de mensche-

lyke samenleving. Door J. Kutgers.

Serie VII, N°. 9. De philosophie als wetonschap. Door F. Cn.ru s.

—^6_Förster (F. W.), Autoritiit und Freiheit. Betrachtungen

9 zum Kulturproblem der Kirclie. 4e Aufl. Miinchen. 1920. Svo.

6946^Hoop (J. H. v. d.), Nieuwe richtingen in de zielkunde.

10 Arnh. 1921. 8vo.

6946 Blaauw (A. H.), Evenwicht en levensrichting. Baarn.

11 1921. 8vo.

Zie ook : n°. 6982—66.

6946 Wannée (J. C.), Religieuse levens- en wereldbeschouwing

12 (los van het Christendom). 2° Dr. Zeist. 1922. Svo.

6946 Stempels (G. J. i). C.), Geestelijke overwegingen van een

13 modern mensch. Haarl. 1924. Svo.

Sluiten