Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7054 Kalft ((}.), uosehiedenis der Nederlandsche letterkunde. A 11 7 Dln. (>ron. IV" "i—12. Svo.

7054 Schothorst ».>>. vani, Geschiedenis der Nederlandsche letA 12 terkunde. Leer- en leesboek voor gymnasia en hoogere burgerscholen. I1 Deel (1200—1700.) 3ü Dr. Utrecht. 1911. Svo.

7054 Schothorst (\V, van), Leer- en leesboek ten gebruike bij A 13 het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerscholen. 2° Deel (1700—heden). 2 Dr. Utrecht. 1909. Svo.

7u54 Prinsen (J.). Handboek tot de Nederlandsche letterkundige A 14 geschiedenis. *s Grav. 1916. Svo.

7054 Vooys (C. G. de), Letterkundige studiën. Verzamelde A 15 opstellen. Gron. 1910. 8vo.

7054 Busken lluet (C.), Litterarische fantasiön (en kritieken). A 1«3 Gebonden in 13 bden. Haarlem. 1S78 e. v. j. 8vo.

7054 Prinsen (J.), Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met A17 afb. en portr. Amst. Svo. (Meulenli.-ed.: Onze groote schrijvers I).

7054 Jacob Geel. 5e Dr. Leiden. 1886. Svo.

A 18

7054 Winkel (J. te), Bladzijden uit de geschiedenis der NederA19 landsche letterkunde. (Blas-ius en Vondel). Haarl. 1882. Svo.

7054 Yerwey (A.), Een inleiding tot Vondel. Amst. Z. j. A 20 Svo.

705£ Alberdingk Thym (J. A.), Portretten van Joost van A21 den Vondel. Met portret, plaat, facsimile en geneol. tab. 'sGrav. 1909. Svo.

7054 Bakhuizen van den Brink (R. C.), Vondel met Roskam A 22 en Rommelpot. 5e Dr. 's Grav. 1913. 8vo.

7054 Z i m in e r mau (J. C.), De werken van E. J. Potgieter. A 2cT 3e Dr. 3 Dln. Haarlem. 18S9. Svo.

7054 Groenewegen (J. H.), Everhardus Johannes PotA24 gieter. Met portret. Haarl. 1894. Svo.

Sluiten