Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7230 The military engineer. Journal of the Society of American

2 military engineers. Vol. 14—17, Washington.

1022—25, Ito.

Year-book 1925, of tlio Society of American mil. engineers. SV".

7280 Army and navy journal. New York. 1922—25. Folio.

3

723u The Cavalry Journal. Vol. 81 (n°. 127) — vol. 33 (n°. 137».

4 Washington. 1922—24. Svo.

7241 Mémorial de 1'Artillerie Francaise. Tome II 4e fase. de 1 1923. Paris. Svo.

7244 Revue des troupes coloniales. 16e—19% Année.

I Paris. 1922—25, Svo.

7249 Allgemeine Schweizerische Militiirzeitung. Bazel. 1920—

1 1925. 8vo.

7249 Schweizerische Vierteljahrsschrift filr Kriegswissenschaft.

2 (Beih. der Allg. Schw. Mil. Zeitung.) Bazel. 1920—1925. Svo.

Zie voorts: Schweizerische Monatschrift für Offiziere aller Wafl'cn.

7249 Schweizerische Monatschrift für Offiziere aller Waffen und

3 Organ für Kriegswissenschaft. 38., .... Jahrg. Frauenfeld. 1926—. . . Svo.

7270^Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten1 schappen. Afdeeling Letterkunde. Serie A. Deel 53, 55, 57,

59 (n°. 1—7), Serie B. Deel 54, 56, 5S, 60

(n°. 1—2), Amst. 8vo.*

7271 Verslag der voordrachten van leden van het Bataafsch

3 Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Bundel I (1914—1920), Bundel II (1921—1925) •

Rotterd. Svo.*

7271_Verhandelingen (Nieuwe) van het Bataafsch Genootschap

4 der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. 2e Reeks, 9e Dl., 1» en 2* st, Rotterd. 1923— .... 4to*

7273 Bijvoegsel van het Nieuw tijdschrift voor wiskunde, gewijd IA aan onderwijsbelangen. 1« Jaarg. (1924/25), Jaarg. (1925/26), .... Gron. Svo.

Sluiten