Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ronarc'li, Souvenirs . . . soi—Bf-62 Kond (Ie), Artillorio . . . . lw". -4<ï Koord» (IV) en «rond-

IioikI, Eng. leesboek. T"ö4 — r>'.< Koose, Karakter Dons-

s o a u '•'.'>2— "ij

Rooscbooiii (||.) en l'rej.

Mi!, aardrijkskunde. . >if«3—-5 Roosehoom (\V.). bellet

handvuurwapens . . . 2:>.1—1 Roiiflfaer en y. Suclitc len, l ort of 1'oeioe

Enile i.4.,v—Al

Roiikens en Rrocrs, Engl.

idioins 7051—D13

Rouqitcrol, Apivs la

victoiro :ï>7—6

Rou»l«r c. a.. Bal. extér. 2447—03 Ruben. Vlakko driehoeks-

meting 4.', <6-3

Roder, Feinartillcrie . . . 1910—1

Riige, Geschichte Eri-

kunde 5768—1

Riilile v. I.iiieiistern .

Gruppe 1480—21

Ruiii|iir, Photograjh- . . 2447-40<t Runge, Graph. Meth.ien. 4TÖ7—3 Rosser, Talstelsels .... 4405—7 Riistow (W\), Kriej i>o0. G757 — 1 — Russ.-Turksche oor', w. . 3879-1 IS ut gerst (.%. .1, L .

Rubber 5240—10

Kilteers (J.), Men- tl.

samenleving 0946—8

ltutger* (J. €■.). Kegelsneden 40S4 —0

Hiiyscl», Kazerneering . . 2>:H —1 Rye, Zwaar veldgeschut. . 2099—33 Itijliens , Ruiterwe-:-"rijden 1056-7

Rypperda llierdsma.

Nerv. toestanden . . . 0940—7

s.

Saint-Gcrnialii Cours

d'analvse 45^4 1

Salmon (li.), Cavalerie . . 1551-26 Sasse v. Vsselt (A. v.),

Inboedel Kasteel te

Breda 6076—9

ScIiaalT (v. d.), Industr.

eigendom 6S51»-3

Schaap veld. Proletariaat

Hongarije 5867-AS

Schilfer (v), Tannenberg . 3S91—BcS Stliageu (v.) e. a., Lich.

opvoeding 1338 -35

Scharroo en Wils, Gebouwen g.vmnastieik . 5122—BI Scharroo, Industr. oorlogsvoorbereiding . . . 2958—14

— Betonindustrie 5487—22

— Organiseeren onderne¬

mingen 68G2— 21

Scharten-.tntink, J u 1 i e

Simon 7054-A28

Sclicls, Veldtogten dei-

Russen 3917—1

Schilder, Die Armee . . . 1299—3 Schiller, Wallenstein. 7054—C16 Scliiiurigk, Gelande-

kunde 681—6

Sclilosser, Weltge-

schichte 5805—1

Schmaltz, Messungen am

Pferd 1787-4

Schinid (II.), Takt. Ta-

gesfragen 491—10a

Schniid (Ij. M. A. v.),

Van de defensie. . . . 142—36

— AVachtforten 7so—3«

— Afwerken Amst.stelling. 780-36

— Van de defensie 78'j—11

Nchmidt (I'. v.), Erzie-

hurg 1299—5

Sclioemaker, Rede .... 5323—5 Sclioll, Befestigungswe-

sen 2703—3

j Scholten (II. I..), Sterren. 5218-1 Schotten (P.), Beschouwingen over reet: . . 6767—3 ; Scholz, Scelenleben . . . . 1301—33 Schonebaiim , Ozonisee-

ren 5181—10

ScliOnowsky-SchOa-

wics u. Angenctter.

Luck 3891—Bc6

Schoon , Volksleger .... 142 - 33 Scliorer (G. L.), Manne . 2989-2 Scholhorst (v.), Ned. letterkunde le Dl 7051—A12

— Ned. letterkunde 2e Dl. 7054—A13 Schouten (J. A.), Ruimte

en t(jd.... / 4703—3

Sehoutissen, Diazoehe-

mie 5181-36

Schrön, Siebenst. L ^a-

rithmen 4490-2

Sclinh en Graafland,

Vraagst. theor. mechanica 4712—5

Schiih e. a., Mondelinge

examens wiskunde. . 4487-1 Schub, ^Oneindige producten 4495—6

— Kansrekening 4498—1

— Hoogere algebra 4503—2

— Vraagst. difif. en integr.

rekening 4549-29

Schiiliiiiaclier, Verster-

kingskunde. ■ 2890—11

— Springproeven 2930 —9

Schuitenvoerder, Kaar-

teeringsvraagstuk. . . 4955—2 Schilszler, Oldenb.

Kutsclipferd 1735 -3

Schwnrte, Mil. L'bren

des groszen Krteges . 491—36

— Kriegsleliren in Beispie-

len 495—A2

— Teclinik i. Weltkriege. . 2958 - 6

Sluiten