Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarverslag v. i. :v . -- , v»( 'slUiks guschledk. publu-atien . . .

— Hooge Paai var. Ar'.-.: -oo'_•

Journal "f :':.e Cnired Artillerv 1, "*~r

— The (. 'as; Ar" — i-30—.

7030—-:

— Arniv ari'i r.av . —.

79«0—4

— The Cava.r —. .

vo«»r 's ltyks gcschicdk

publicatiën .

K.

Kaart af*hr.;.r.- Ai:.-:

. . 6»)S>—.

— van l a ra-r a .

— van Surin.v-: 102:'. ' ~ '

- Topograi-his- - v-.; -ra.-ao 1023 t»69K>—1 _

- randen Ot: ::*n Oceaan en omliggende Landen 11*25 . . 6.2»-A.

Kampen. U.t-w.? ir.. temming v h. gemeentebestuur 01.3--1.

Kanalisatie va- ie Maas :n Nederland. Verslag

Kleeding- en uitrustin^'^at .*,

Kleeding-en u;:rustiuz-v rsrhrift

Konserven v.; hrift

Kriegsbriefe t-.ne» deut-^iin Studenten ü>a b:" *

. « TOAQ 1

Kriegskunst in ?Tort ucc f

Kruis, Het Metalen - 3669-1

L.

Landbouwatlas ran Java -n Madoera 692o—.

Landbouw-nörerheid. Particuliere -. Publicatie van het Dep. van

Binnen!. Bestuur 6549— 3^

Ledergoedstaa: 884—1-

Letters, A generai's — bis son on minor tactics 493—12

Levensvragen. Brochures 6946—»

Lichtmeetdienst "Jl,ï> J

List of conveEiionai sigus and abbreviations in use on French and

R9 >— \ 1

German maps 0 _

— The India ofSee — '

— The colonial cffice —

Literatuur-opgaven betr. burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde

t\. 70bo—11 enz.

Luchtreisgids. Kederianasche — 2904-44

Lunette, La — panoramique Goerz 2447—51

Lijst, Alphabetische - der namen 0. d. kaart v. d. Grooten of

Stillen Oceaan en omliggende Landen • 6726—A3

— der uitgaven van het Koloniaal Instituut 7065—10

— der boekwerken en trischriften in de leeszalen der bibl. T. H. S.

Delft 7123-3

— der Noordbrab. rechterlijke archieven voor 1811 7129—3

M.

Maandbericht betr. de Zuiderzeewerken 5601 S

Mannen, On?r groote —

Manoeuvre, The Limburg — of 1914 3S91—E!<ii2

Manual of military hygiene (E.)

— of field works (E.) 2938—3

Sluiten