Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ ' * • Odzo —. Orgaan der Kon. Ned. V« r. „Onz-:- ... 7226 1

N !*:jTschrifton, Paedago.isihe — voor ouders t:. v ... r.982—62

Volk. Hot Nederland-..hv —. Dictaat ' 57s5-2~

V°!x-, n. De — van Xei.-Indit. Monographiein . . ... G: «57—22

"Volkenbond, Do —. Samenstellingen inrichting . . ... t»SÖ4—IS

\ o..<tniur.do van Nederlandsch-IndiO. Dictaat .... ... 7—23

Volksontwikkeling. Maandblad ... 734:3—12

Voorbeeld van planchet werk .... 48S7—°~

A oorbere:ding v. 'd. regeling der hoogere v rni.Lj - t .er op

andere wyze dan aan de H. K. S ... n:t5_i

Voordrachten over artillerie. Uit 't Deenscli .... 2242-13

"N oorschrift verbindingsdienst voor de landmacht . . . ... ">32—4

— voor den postduivendienst .... 543—10

— optisch seinen voor de landmacht ... 543—A6

n n - Uittreksel... ... 543—A7

— voor het seinpistool M. '23 voor vliegtuigen . . . . . 543—A9 ~~ voor het gebruik van luchtstrijdkrachten .... 553—8

— idem. Uittreksel .... .-,53—9

voor den dienst by de automobieltreinen ... 554 Aio

— etappen- en verkeersdienst 864—8

— voor de verpleging v. het veldleger in geval var. o.r: c -orlogs-

gevaar of andere buitengewone omstandigheid z.. ... 864—9 voor het mil. vervoer in gewone tijden 899 — 4

— voor den cursus 1920 1161—F1

0. d. inwendigen dienst b. d. cursus 1920 .... 1161—F2

— voor lichaamsoefeningen .... 1340—4

— voor het onderricht i. h. paardrijden (Ruiterschc^I). . .... 1059—15

— betr. het merken van voertuigen veldleger 2158—Al

— handgranaten 1925 2242-10a

— vernietigen niet-gesprongen projectielen 2242—11

— beheer en verantwoording artilleriematerieel i. t- v. vr*m .... 2559—3

— rykunstig onderricht b. d. artillerie 2560—12

battery dienst en do exerc. m. h. bespannen ge&.-hat 2569—28

— batterydienst Bereden-Artillerie - . . . . 2569—28a

— batterydienst ve.sting-geschut 2569—29

en 29a

— pontonniersdienst (1920—21) 2575 -2

Voorschriften, Algemeene — op do uitvoering v. h. Prcv. rögi. van

administratie by de landmacht 1819 824—1

A orschrift für die Behandlung u. s. w. dor Kriegshsü-is Z-. - . . . 543—8

— für Leibesübungen (D.) 1340—A2

7 Bruckenbau (D.) i 2935-3a

Vorschriften für Eisenbauwerke _ .... 5528—8

"Vraagpunten betr. bedrijfsorganisatie. (Hooge Raad v. Arh*uk>. . . . 6907—10

— betr. herz. soc. verzekering. (Hooge Raad v. Arbtiij ....... 6907—11

w.

m

Waarheid, De — over den oorlog 3891-Bn 32

"Wapenvoorschrift voor den Vickcrs-Mitrailleur 1480—A37

— voor den lichten mitrailleur M. 20 en den lichua mts. SL 20 der

luchtvaartafdeeling (vliegtuig) 1480—A39

Was ich in raehr als 80 Schlachten u. Gefechte erltb'.e 3891—Ba38

Waterbouwkunde rivieren en kanalen Dictaat .... 5501—6

Waterstaats-ingenieur. De —. Orgaan j ° 7308—4

Weekblad, Electrotechnisch en werktuigkundig — ' ' [ 729G—4

— Koloniaal — ' „

..... . . .. lóüt —O

Sluiten