Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Vraagstukken. Los nu de volgende vierkants vergel ijkingen op.

1. x2 — 3.v 1/ 2 — — 1 -|- ï/" 6.

2. (2 -f- 1/ 5) ,?;2 + (3 4-21/ 5) x — (ft 4- 31/ 5) = 0. (Deel eerst door 2 —|— \/ 5).

3. x |/5 — 10 1/x — 2 = - 2 1/5. (Zonder 10l/« _ 2 in éen lid af, en verhef daarna in het vierkant; denk aan het invoeren van wortels: gegeven wortel uitdrukkingen worden nl. altijd positief ondersteld).

4. [ — 8 -f x l 2 (xl — 1)| = ,v* + 111. (Antwoord : -f 17

en — 7 i).

o. 1/2.?; 1 + l' 3,r -f 1 — 7. (Breng éen wortel over naar het 2B lid).

G. V h.v - 6 ± \' '.ïv i- 7 = l^ilT+TC (Welke waarden voldoen hij -j-, welke bij —?).

7. 1/20* + 1 ± V/"3^+~4 = 1^7.® — 3. (Id.).

8. V \2x + 1 ± »/ 4.>: + 1 = ± l' 21./+ 22. (Maak 4 teekencombinaties).

9. + 1 ± 1/4»; — 3 = ± 15.i? + 4. (Id.).

10. ax~+7> + caT+d ~: l/px + q.

Voorbeeld van oplossing. Zij gegeven de vergelijking f Tx + 72 ± 1/ 2a + 2 = ± 1/ 6.T+~7.

Verhef beide leden in het vierkant; dit geeft:

9x + 74 ± 2 1/14,r- + 158.» -f- 144 = 6,?; + 7, of ±2 1^ 14.^ + 158.« + 144 z= — (3.»; 4- 07). Nu nogmaals in het kwadraat verheffende, verkrijgt men :

50«2 4- 032,1- 4- 570 = 9x- 4- 402.?; + 4489, of 47.j;- 4- 230,7; — 3913 = 0.

Hieruit vinden wij:

— 115 ± 1^ 13225 + 18391T — 115 =fc 444 47 ~~ 47

Sluiten