Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Is a negatief, dan is alles natuurlijk omgekeerd; de kromme is dan ook naar beneden gericht].

In de bovenstaande figuur is de eeue wortel ,t,'j (liggende links van O) negatief gedacht, de tweede wortel (rechte van O) positief. Schuift men de gelieele kromme naar links, zoo komen en ,e3 beide links van O tc liggen, en verkrijgt men twee negatieve wortels; verschuift men de kromme daarentegen naar rechts zoo worden de beide wortels positief.

^ erschuift men de kromme in plaats van in horizontale richting, in vertikt de richting, d.w.z. in de richting van de } -as, zoo verkrijgen wij de grafische voorstelling van twee imaginaire of van twee gelijke wortels.

Zoo geeft fig. 19 een voorstelling van twee gelijke wortels, terwijl lig. 20 het geval van twee imaginaire wortels illustreert. In het eerste geval zijn de heide wortels xy en x.2 lot een samengevallen, en rankt de A'-as aan de kromme; in het tweede geval is er geen enkele waarde van .v, waarvoor f/= 0 wordt. Zoowel bij gelijke wortels als bij imaginaire is y steeds positief, (a positief ondersteld).

Zoowel in fig. 18 als in de ligg. 19 en '20 zien wij, dat V ergens een minimumwaarde verkrijgt. Men kan gemakkelijk aanfoonen, dat deze bij reëele wortels steeds midden tus.se/ien de wortels is ingelegen.

Schrijft men ïd. den vorm a.ir -j- hx c in de gedaante

IV 2aJ U' I ' -

Sluiten