Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teering in de stof gemakkelijk gemaakt heb voor wie zich opgewekt mochten voelen hel onderzoek voorttezetten. Niet onmogelijk dat te eenigen tijde eert gelukkige inval, een onverwachte lichtstraal, een der zoodanigen in staat stelt het meer bevredigend antwoord te geven, dat tot nu toe vruchteloos werd gezocht. I)e hoop op het vinden van verloren schakels behoeft daarenboven nooit te worden verzaakt.

Overigens vlij ik mij met de gedachte •, dat dit werk, ook al biedt het niet de eindoplossing die men er gaarne zou vinden, toch nog bladzijden genoeg te lezen geeft, waarmee wie belang stelt in oud-christelijke litteratuur en historie zijn voordeel kan doen. Bescheidenlijk wordt het den zoodanige

ter kennismaking aanbevolen.

I)e eigenaardige vorm van den commentaar vinde verklaring en verontschuldiging in het pogen om de stof in het engst mogelijk bestek samen te dringen.

Groningen, Nov. 1903. H. U. MEYBOOM.

Sluiten