Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

di«o„. co,„„;„„f°cl5deer T

s, :rsi;:r' • r * ~

zuiver kerkelijke practijken der Catholieken dan nT" **" ^ kettersche Homilieën, springt in het oog. ' "°g tameliJ'k

Na deze algemeene teekening van de nlaats rli» r> ^ . tische canon in do Ctaontijnon innoon,,'. mo^, hJ'^n^T;

aanwijzing, ^ I [T"t

in zijn uitgave bijeenbracht als: Lagarde

„Verzeichniss der ,» den Klement.en anoefuhrten

ODLR VORAUSGESETZTEN BIBELSTELLEN."

Gen" 1 : 1 Hom- 15 : 8- Gen 6 • G it o

Gen. 1 : 1, 2 n . 22. ' IIom- 3 : 43-

Oen. 1 : 6 ft • 17 r< • *^4.

n i L " 8 : 17' Gen- 6:6, 7 o .

Gen" 1 : 20 „ 10 : 3. Gen. 6 : 7 " l ' ?/

" 11:4- " o:

„ 12:33. Gen. "g : 9 " ,'7 \ f4'

n V o " lfi : Gen- 8 •" 21 " '? • 'K»

Gen. 1 : 28 m • q m »> o . 39.

>» 1,1 : 3. Gen. 14 : 18 17 ■ a

,, 10 : G. Gen. 14 : 19 " o j ">

,, 17 : 7. " 4->-

Gen. 2:7 " 20 : 6. " " 3:2.

Gen. 2 : 1G 3-21 " " ^

Gen. 2:16, 17 " 16 : 6. " " JJ : 3'

?n r17 - 3 •" 42. Gen. 15: 13—1G " Vt

Go». 2: 19, 20, 23 „ 21. Gt.„. „. 4 " »; «.

r " 16: «• «»• i«: 21 " 3:

Gen. 3 : 14 tn • 11 " -i • 39.

Gon. 3:15 " , ! |, » " 8 = 43.

Oen. 3 : 16 20 : 1.' Oen. 19 r 24 " J ! tt

Ge». 3: 19 „ 15 : 7. Oon. 20 : 3 " f7

Gen" 3 : 20 m 3 : 21. Gen. 22-1 " l '

Gen. 3 : 22 q . oq ' " 2 • 43.

" ir r " » 3:*>" >> lo : 6.

Gen. 4:7 3 . 25 " » 3 : 43.

Ge"-5:22 » 17:'4.' Gen. 32:24 " ,? ! ??'

Gen. o : 24 „ !8 : 13. » J® * l4'

Gen. 6:2 20-7 n V1 or " :

„ _ „ '* * <• Gen. 41 : 25 17.17 Oen. 6 : 6 q . 0n «

» 3 = 39. Gen. 49 : 10 „ 3 : 49

Sluiten