Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

citirt, aber dieses ist die Minderzahl, die Mehrzahl stimmt nicht genau mit den LXX, meist von ihnen abweichend, wo sie mit dem Grundtext stimmen, selten zu Gunsten dieses die LXX verbessernd. Manche Stellen scheinen sogar absichtlich geandert, um aut' Grund der Aenderungen zu argumentiren, ja es werden sogar Lehren der Homilien durch solche Aenderungen eingeschoben" i).

Het Oude Testament in Recognitiones.

Behalve de toespelingen op of reproductiën van oud-testamentische overleveringen, waaraan de Recognitiones rijker zijn dan de Homilieën, vooral ten gevolge van het historisch overzicht, waarmede de auteur een groot gedeelte van zijn eerste boek vult (c. 24, 26—38), ontbreekt het niet aan meer of minder rechtstreeksche citaten, waarvan een register hier niet mag achterwege blijven. Zij zijn de volgenden:

Gen. 1:1 vgg. Ree. 127 vgg. VI7. Deut. 6:4 Ree. II 44.

Gen. 1:26 „ II 39. Deut. 6:13 „ I : 44; V 13.

Gen. 1:31 „ III 10. Deut. 8:11 „ II 45.

Gen. 2:3 ,, II 53. Deut. 10:14, 15 ,, II 43.

Gen. 3:1 „ III 42. Deut. 10:17 „ 1141,44.

Gen. 3:5,22 „ II 39. Deut. 10:20 „ II 44.

Gen. 5:24 „ I 52; IV 12. Deut. 13:1—3 „ 1145.

Gen. 6:4 ,, I 29; IV 26. Deut. 18:15 „ 136.

Gen. 6:6 vgg. „ IV 12. Deut. 32:39 „ II 43.

Gen. 6:14 ,, II 47. Deut. 64:6 ,, 1 38.

Gen. 9:4 „ 129. Jozua23:7 „ II 44.

Gen. 10 „ 129. Richt. 13:17 „ II 42.

Gen. 11:1, 8 Psalm 8:3 ,, IV 5.

vgg. 31 ,, I 30. Psalm 17:32 ,, II 44.

Gen. 11:7 „ II 39. Psalm 70:19 „ II 44.

Gen. 15:2 „ 133. Psalm 85:8 „ II 44.

Gen. 32:29 ,, II 42. Psalm 109:1 ,, III 10.

Exod. 3:2 ,, 119. Psalm 115:4—8 „ V 14.

Exod. 3:13 ,, II 42. Spreuk. 8:22—31 II 12.

Exod. 7 vgg. ,, III 55. Spreuk. 8:30 ,, IX 3.

Exod. 7:1 „ II 41. Jes. 2:12—14 „ II 9.

Exod. 19:9 ,, IV 5. Jes. 34:4 ,, III 26.

Exod. 22:9 „ II 41. Jes. 35:5 ,, 16.

Exod. 22:28 „ 11 39,42. Jes. 40:23 „ 119.

Exod. 32:12 „ II 39. Jes. 42:19 „ II 41.

Exod. 33:40 „ III 29. Jes. 44:6 ,, III 6.

Lev. 15:19 „ VI 10. Jes. 49:11 „ 119.

Deut. 3:11 „ I 29. Jes. 61:1 „ 16.

Deut. 4:39 „ II 43. Ezech. 33:11 ,, 1X 49.

1) S. 131.

11*

Sluiten