Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied der geestelijke wereld, waarvoor wij in een volgende afdeeling 's Heeren ordinantiën eerbiedig hopen na te speuren.

Moge wat wij van die in de zinnelijk waarneembare natuur hebben gevonden, hebben bijgedragen tot een verrijking van kennis van den Heere onzen God, wiens denken de door Hem geschapen stof met de in haar geschapen krachten tot een „wereld" maakt, die Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid openbaart.

„O Heere, hoe groot zijn Uwe werken! zeer diep zijn Uwe gedachten." (Ps. 92 : 6.)

Sluiten