Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den tegenwoordigen stand zal ik .stemmen voor het amendement van den heer van de Putte, doch zoo er dan nog gelegenheid is om over het artikel te stemmen, tegen het artikel; en aan het Gouvernement overlaten bij uitbesteding te beslissen, wie erfpachters kunnen worden. De wet is mij veel meer waard dan het artikel, en ik vinde dus geen bezwaar om, ten einde, voor zooveel van mij afhangt, de wet te redden, het artikel te doen wegvallen.

De heer v. d. Pufte nam het sub-amendement over. Nadat het artikel, overeenkomstig het amendement van den heer v. d. Putte gewijzigd, was aangenomen, werd het ontwerp ingetrokken.

Sluiten