Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

acht. en twintig jaren bepaald. Zijn deze lange termijnen volstrekt noodig ?

Zooals de Minister gisteren zeide, en bevestigd wordt door het Verslag, dat ik zooeven aanhaalde, een aantal suikerondernemingen worden uitgeoefend, behalve op gronden, door het Gouvernement tot hare beschikking gesteld, op landerijen, door de deelnemers bij overeenkomst met de bevolking in gebruik genomen; zoogenaamde vrije cultuur.

Welke zal nu de natuurlijke oplossing zijn? Dat men trachten zal de laatste uit te breiden naarmate de eerste ingekrompen wordt. Dus inkrimpen hoe eer hoe beter.

Ten slotte. Mijn indruk bij den tegenwoordigen stand der discussie doet mij voorloopig als mijn gevoelen verklaren: de bezwaren tegen de amendementen te beschouwen als voldoende redenen om die af te stemmen: doch het wetsontwerp, zoo als het ligt, aan te nemen.

Sluiten