Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Bewegingsvergelijkingen van Lagrange voor eindige krachten. 110

Bewegingsvergelijkingen van Lagrange voor impulsies . . . 111

Het beginsel van d' Alembert voor impulsies 111

Beweging van een lichaam 0111 een vaste as met toepassing

op den physischen slinger 114

Gereduceerde slingerlengte van den physischen slinger. . . 115

Reversieslinger 115

Kenmerken voor het maken van volle omwentelingen en van

slingeringen 117

Berekening van den weerstand, dien de as biedt, 0111 welke

een lichaam vrij kan bewegen 117

Permanente assen van een punt eens lichaams; natuurlijke

assen van het zwaartepunt 118

Verandering van den bewegingstoestand van een lichaam, dat om een vaste as wentelt, ten gevolge van de werking van

een stelsel impulsies 119

Berekening van den weerstand van de as ten gevolge van

de werking van het stelsel impulsies 119

Is het mogelijk een impulsie zóó aan te brengen, dat de as

geen weerstand behoeft te bieden? 120

Beweging van een lichaam om een vast punt 121

Bewegingsvergelijkingen voor een lichaam, dat 0111 een vast

punt beweegt, in den vorm van die van Lagrange . . . 122 Verandering van den bewegingstoestand van een lichaam, dat

om een vast punt wentelt, ten gevolge van een stelsel impulsies. 122

HOOFDSTUK XIII.

De beweging van en die 0111 liet zwaartepunt van een lichaam of va» een stelsel lichamen, «lat geheel vrij is. Het beginsel der perken en dat van levende kracht en arbeid. l)e beweging

met betrekking tot de wentelende narde. 126

Stelling omtrent de beweging van 't zwaartepunt 128

Eerste beteekenis van de vergelijkingen 128

Stelling van de beweging om het zwaartepunt 129

Uitdrukking voor de levende kracht van een lichaam op zeker

oogenblik van zijn beweging 129

Tweede beteekenis van de vergelijkingen 131

Sluiten