Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j" _ 4/2 sin 5 cos 0 = —sin i (i)

0' sin8 9 = C (2)

iV = m (g cos 0 + l 0'2 4- 2 j/** 3

De vergelijkingen van Lagrange geven (1) en (2).

De vergelijking (i,100) van de levende kracht en arbeid geelt

j '2 -|_ Ql' si„2 j __ ?j| cgs j _|_

of als de totale energie van 't punt overeenstemt met de valhoogte H: t" + < " sin' 0 = ^ - i+w 9), (4)

welke vergelijking de eerste integraal is van (1).

Voor zeer kleine H blijft ook 0 zeer klein; voor dit geval sin 0 = 9, cos 9=i — '/s 9* stellende, vindt men

92 = 9,2 / J/J?_ -(- 0„2 A7.T2 / J/x ' " *

♦ = r / Kï ,

9« *

waarin 0, en 9a bepaald worden door

V + V = 0,° +V=~.

HOOFDSTUK XI De traagheidsmomenten.

Bepaling. Onder het traagheidsmoment van een punt ten opzichte van een rechte lijn verstaat men (3,83) het produkt van de massa van dat punt met het kwadraat van zijn afstand tot die rechte lijn.

Onder het traagheidsmoment van een lichaam ten opzichte van een rechte lijn verstaat men de som der traagheidsmomenten van zijn verschillende massadeeltjes ten opzichte van die rechte lijn.

Sluiten