Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Een dunne homogene plaat in den vorm van een rechthoek kan vrij om een van hare hoekpunten als vast punt wentelen.

Wordt deze plaat getroffen door een impulsie loodrecht op haar vlak en aangrijpende in het hoekpunt tegenover het vaste, dan mag het volgende beweerd worden:

i°. De plaat zal gaan wentelen om de as, die evenwijdig is met de diagonaal der plaat tegenover het vaste punt.

2°. De hoeksnelheid u van die wenteling is

m _ '2 / Va* + b'

7 ni a b

waarin m de massa, a en b de afmetingen van de plaat voorstellen. 3°. De weerstand van het vaste punt is gelijk 6/t J Contröle

Is C = traagheidsmoment om de as van wenteling = °l. m ? ^ .

" + h-

p = de snelheid van het getroffen hoekpunt na de werking

2 ab .

= i o>, dan is

V a* +b*

de meegedeelde levende kracht = <L Cu- — — —

7 m

de verrichte arbeid van de impulsie — '/« Iv = — — .

7 m

HOOFDSTUK XIII.

De beweging van en die om het zwaartepunt van een lichaam of van een stelsel lichamen, dat geheel vrij is. Het beginsel der perken en dat van levende kracht en arbeid. De beweging met betrekking tot de wentelende aarde.

We zullen nu nader in beschouwing nemen de formules (2,U3, M'4)> die we als volgt schrijven:

Sluiten