Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije beweging onafhankelijk van den tijd zijn, dus weerstandbiedende oppervlakken moeten vast zijn, verbindingskoorden onrekbaar enz.

Het beginsel van behoud van arbeidsvermogen

Bezit het stelsel beweegkrachten een krachtfunctie U,, dan is

s (Xd.r -I- Ydy Zdz) = d U,

en

E '/» >" v2 — 2 'I, nt v'0 — U- U0.

De verrichte arbeid U— U0 is dan enkel bepaald door den eind- en den beginstand van het lichaam of het stelsel lichamen en geheel onafhankelijk van de tusschenstanden gedurende de beweging ingenomen.

Voeren we ook hier de potentieele energie V van 't lichaam in, dan gaat de vergelijking over in

T-\- V — Ta V„ = standvastig (i)

uitdrukkende hel beginsel van 't behoud van arbeidsvermogen

Bewegingsvergelijkingen van een lichaam met betrekking tot de wentelende aarde.

Wordt elk punt van 't lichaam of het stelsel lichaam vrij gemaakt door invoering van een kracht, die de werking der overige punten voorstelt, dan mogen we op elk punt de formule (1,84) toepassen.

Worden al deze vergelijkingen opgeteld, dan geeft dit

li-' - - « x

d t 3 &

3 T

*S - " =

dt 3 y 3 j

d ÏT' 3 T

-TT ~ 37 = E z ~ m*>

Sluiten