Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BU.

24 .Inni. Interpellatie van den heer Schooneveld over geruchten eener rninisterieele crisis . 348

Tweede Kamer.

8 Juli. Ontwerp van wet tot herstel van het muntwezen in Neil.

Inilië 34'.l

1(5 „ Onteigening; voor den weg langs de nieuwe haven te

Groningen 351

Ontwerp van wet tot regeling van den plicht der provincie om behoeftige gemeenten tegemoet te komen.

Algemeene beraadslaging . 352 Eenig artikel 3f>2

Blz.

17 Juli. Uitstel van de behandeling van het wetsontwerp tot regeling van de strafwetgevende macht der waterschapsbesturen 305

Eerste Kamer.

17 Sept. Verslag der commissie voor

de verzoekschriften . . . 365 Ontwerp van wet tot regeling van den plicht der provincie om behoeftige gemeenten tegemoet te komen .... 360

Vereenig de vergadering der reide Kamers.

18 Sept. Sluiting der zitting . . . 386

Sluiten