Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

boden; geven van fooien; overdreven zindelijkheid; coquette; veel navolging.

32® Vertoog (titulatuur); 146° Vertoog (burgervrijage); 161® Vertoog (idem); 313® Vertoog (behandeling dienstpersoneel).

§ 4. De Van Harens 47

Willem (1710—1768); hooge staatsambten; speelmakker van Willem IV; na 1759 tegenwerking van Brunswijk; financieele moeilijkheden; treurige ouderdom; f door vergif; De lotgevallen van Fbiso koning dek Gangariden ; maakwerk; matig succes; onbeholpen taal; stroeve stijl; oorspronkelijk; lyrische gedichten; 20.000 man onder de wapenen; Het menschelijk Leven; zwanezang; eigen droeve ervaring; techniek beter.

Het menschelijk leven.

Onno Zwier (1713—1779); even ongelukkig als Willem ; 1761 toegang tot Staten-Genoraal verboden; zware be schuldiging; laatste jaren te Wolvega; plotseling dichter; De Geuzen; onbeholpen techniek; vuriger en krachtiger dan „genootschapspoëzie"; later „verbeterde" uitgave; epos in 24 zangen; verhevenheid en platheid naast elkaar; treurspelen; Agon, Willem de Ekrste, Pietje en Agnietje; geen succes; vorm niet verzorgd; in 19® eeuw meer waardeering.

De Geuzen: I. Heldendood van Seb. de Lange; 2. Rosemond.

§ 5. De Dames Wolff en Deken 60

Bktje Wolff, geb. Bkkker (1738—1804); geb. te Vlissingen; zeer ontwikkeld; 1759 gehuwd met Ds. Wolff; tijdens huweljjk verder met studie; vrijzinnig-godsd. geschriften eu hekeldichten; Aagje Deken (1741 — 1804); boerendochter; dienstbode; stichtelijke gedichten; innige vriendschap met B. Wolff; na den dood van Ds. Wolff altijd met haar samen gewoond en gewerkt; Letterk. samenwerking: Brieven over veksch. onderw ; Sara Burgerhart; schitterend succes; zedenroman laatst der 18® eeuw; „niet vertaalt"; Willem Leevend; 8 dln.; strijd tegen onoorspronkelijkheid en sentimentaliteit; in '88 uitgeweken naar Trévoux; Wandelingen door Bourgogne;

Brieven van Abr. Blankaart; Cornelia Wildschut; meer didactisch; 1798 vermogen verloren; naar vaderland terug; kommervolle omstandigheden; oorspronkelijke, echtHollandsche boeken.

Uit Sara Burgerhart: 0® brief; 11® brief; 19® brief. Uit Willem Leevend: 34® brief; 48® brief; 49® brief; 51® brief; 52® brief (Dl. ƒ); 2e brief (Dl. V).

§ 6. Duitsche Invloed en Reactie 76

Duitsche filosofie en sentimentaliteit ook hier in 2e helft 18® eeuw; Mr. Hieronymus van Alphen (1746 -1803);

Sluiten