Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lichth. Ach, Papa! zwyg stil: want elk woord dat je spreekt, is

een steek in myn hart. Ernst. Had je do historie gevolgd, die ik dikwils verhaald heb,

dan was uw boedel zo niet verward. 185 Hendrik. Onzo Zoetje schynt 'er geen erg in to hebben: zij doet niet

als zwygen.

Losbol. Wy zouden ook wol kyven; maar wy kunnen ons capitaal

daar door niet weêrom krygen. Zoetje. Ik zwyg wel; doch ik denk niet te minder: ik hou zeer

veel van myn' man. Ook heb ik zelf zo vool schuld, dat ik hem niet ver wy ten

wil nog kan.

Losbol. Schrei niet, myn lieve Zoetje! alles zal wel ten beste koomen, 190 Zo dra wy den raad van den Praetisyn hebben ingenoomen.

Dat volk weet alles, hoe verward, to ontwerren op een hair. Ei, Lichthart en Kwistgoed, zwygt, en kyft niet weer met

malkaar.

Ondertusschcn is do procureur Brandarius gehaald, wiens raad zij willen inwinnen. Zijn voorstellen worden echter door den eerlijken Ernst on den boekhouder Joris geheel verworpen als oneerlijk on slecht.

In hot 3e bedrijf deelt Joris op verzoek van Ernst mee, dat do oude lui zoo'n buitenkansje gehad hebben. Als er gescheld wordt begint het

Derdo Tooneel.

Ernst, Hendrik, Losbol, als een Sacramoes gekleed,

Kwistgoed en Zoetje, in Amazoons gewaad,

Lichthart, Joris.

Zodra Ernst en Hendrik binnen treeden, Manken Losbol, Lichthart, Kwistgoed en Zoetje hen herhaalde Complimenten om hen te ontfangen.

Losbol. Uw onderdanigste Dienaar, Vader en Oom:

wat zyn wy verheugd .... Kwistg. Welkom, Papaatje! geluk met

Lichth. Papa-lief, we hebben met onuitspreekelyko vreugd

195 Zoetje. We feliciteeren je met de blyde tyding

Kwistg. Belief-je niet te gaan zitten? Michel! geef eens stoelen.

Losbol. Zal Papa of Oom ook iets gebruiken f Lichth. Een glaasje Caapse wyn P Zoetje. Een colombyntje?

Ernst. Wat wil toch al dat woelen?

't Lykt hier wel kermi»: zyn dit kwanten uit de Troep

van Magito?

Sluiten