Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. Uit: RONDEDANS {in Futuro) OM EEN DOODKIST.

Nu is Bilderdyk Een lyk;

Nu, zyn mond gesloten; Nu, zyn pen en vingers stil; Nu heeft Marsyas zyn wil,

Trouwe bentgenooten!

Met de dood van Bilderdyk Is de zetel van ons Ryk Niet meer om te stooten!

Nu met nieuwe kracht En macht Aan het taal verbasteren! Maat en toon en kloek verstand Weggebannen uit het land!

Juicht nu, Poëtasteren: 't Echte Hollandsch moet ter zy; Schittert nu met moffery, Nieuwe styls Scholasteren!

Spreidt nu 't nachtlyk schoon Ten toon,

Schynt als heldre starren!

Zet u op Parnassus top;

Discht daar hemelstokvisch op;

Rolt in zegekarren!

't Moffen stokpaard holl' nu door Niemand meer in 't rechte spoor Zal den weg versparren.

Nu een hoog Gerecht Belegd!

Nu de bank gespannen!

Al zyn schriften, hoe genoemd, Tot het mutsaartvuur gedoemd,

En zyn naam verbannen! Thands gewenteld in het slyk, En in apyt van Bilderdyk Zyn wy groote mannen.

Kwik-kwak-kwak en rikKik-kik!

Nu is 't vry krioelen!

Spring nu vroolyk, plomp en plasch, Riddervolkjen van 't moeras,

Om uw lust te koelen!

Nu is 't kermis wyd en zyd: Bilderdyk is 't hachjen kwyt,

Yast staan onze stoelen.

1820.

F. HET WIEL YAN HEUSDEN.

„Men roept, men roept van d'overkant „Een Reiziger? Wy zyn alleen,

Der Burchtgracht eedle vrouw! En myn Gemaal is verr',

Het schynt een reiziger in nood, Wat ware 't, zoo er onraad school,

Die trantelt van de koti." — Als ik de deur ontsperr'!"

Sluiten