Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v H. ZIELZUCHT.

Zoo de wysheid Aan de grysheid

Waar verkocht,

En de ervaring Zielsopklaving

Schonken mocht;

'k Zou de dagen Niet beklagen,

Vol van pyn,

Die me een leven Heeft gegeven Dat me moest tot leerschool zyn.

Maar, ó Hemel! In 't gewemel En gewoel Rondgedreven Door een leven Zonder doel;

Prooi der stormen; Aas der wormen;

Asch en stof;

Heb ik 't leven Weg zien zweven Als een boomblad in den hof.

Wat 's den blinden 't Ondervindon

Van het licht,

Zoo 't zyn stralen Onder 't dwalen Op hen richt?

't Geeft hunn' oogen Geen vermogen Om te zien;

't Zyn de handen Aan de wanden,

Die hun bystand moeten biên.

Op U hopend Die 't ons opent,

Bleef 't gezicht In dit duister Naar uw luister Heen gericht;

Maar — wat zag ik? Wat vermag ik,

't Graf ten buit!

Blind geboren, Is 't verloren,

Zoo Gy 't oog my niet ontsluit.

Immer droever,

Thands op d'oever

Yan het graf,

Onder 't breken Van den weeken

Wandelstaf,

Strek ik de armen Onder 't kermen

t'Uwaart heen!

Zy me in 't donker Slechts één flonker Van Uw heilzon afgebeên. 1827.

Sluiten