Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem genoeg tijd om zich ijverig met de letterkunde bezig te houden. Zijn groote liefde voor hot tooneel, dat hij uit zijn vervallen staat trachtte op te heffen, bracht hem er toe verschillende

historische drama's

te schrijven, waardoor hij hoopte de belangstelling in het tooneel te verhoogen, en den emaak van het publiek te veredelen. Werkelijk mocht het hem gelukken grooter belangstelling te wekken in tooneelzaken, zoowel bij het groote publiek als bij de letterkundigen, waardoor op dramatisch gebied onze letterkunde in de laatste helft der 19e eeuw hard is vooruitgegaan.

Van zijn drama's, waaronder veel gelegenheidsstukken, zijn vooral bekend zijn eersteling De twee Tudors, verder Struensee, en Het Kind van Slaat, nog onlangs met zeer veel succes vertoond.

Toch dankt hij zijn bekendheid vooral aan zijn talrijke

historische romans,

die zich door hun levendigen dialoog gunstig van de bovengenoemde romans onderscheiden. Zijn voorstelling der feiten is levendig en boeiend, mag soms de grens der waarschijnlijkheid ook al eens worden overschreden ter wille van een beoogd effect.

Vooral bekend is zijn

Mary Hollis,

een roman uit den tijd van I\.arel II, waarin de talrijke hofintrigues en het zwakke karakter van den Engelschen koning oorzaak zijn van allerlei avontuurlijke gebeurtenissen.

Niet minder succes hadden twee zijne romans uit de Nederlandsche historie :

Sinjeur Semeyiis en De Kapitein van de Lijfgarde, beide uit den tijd van Willem III, stadhouder van Holland en koning van Engeland.

Voor liefhebbers van verhalen met veel avonturen ^n listige intrigues zullen de romans van Schimmel zeker de aantrekkelijkste zijn van onze historische romans.

Sluiten