Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om onze onafhankelijk)"^ middelen behoeft,

te verzekeren Maar ik vorion eweging en handeling,

lang de bebouwing van „„ * ,er' . Vandaar mijne vragen, „,,r beantwoording

meene geruststelling zal kunnen strekken. al°e'

leger ontwaarden. Onmiddellijk gevaar zeidt 7 ° M°M gebeurtenissen in het Oosten voor ons l'and niet w, ft

geene reden, zich door den in,lr„i. u , Kregen. hr was dus slepen. Doch in de .,1 , het 00Kenblik te laten mede-

.»d ... nJL " T„'7 !. E de' <i»

bi onrecht '"f',T "'T ^

i« de onmisbaarheid v„ ^*^2:*-**

van buitengewone ingDannino- Hï» . a Keen zweem

wapende vrede. M^r er h*L^ ^toestand trok, geen ge-

aaneensluiting, in buitengewone omstandigheden "7" ^ ^ ^ ter verdediging van het land te worden "f*

de overdreven en onhrAaoht* t ' tem was door

iaren .. loer m. B^a „^/^"oot"dff'"" V"""'

ni.te, vaa „rlog «ich bad „ehnldig d« ^""«nhge „,i.

ook in dit OD/icht in ,1„ t gemaakt. u de minister evenwel

ondersteunde de heer Groen'hTmDra!rnpStt'(JO nChtUig" «eraakt ^heen,

hö!"'J5fïrziïl,siz ttt op-.zönstre™ ^ -«•

zijne ambtgenooten hadden va'n geene 1- "i,""8'61" Va" flnantii;" en al van oorlog willen weten Tno • i, g'nS van de begrooting

gebeurtenissen eene dreigende' V" 1' ' k"'"' Va" het ^aar <le P°'ltieke .i..,e „e nnaiLS^kT " "'V""" """ " """" ™

de «4.adb,d™,f „„^rr««e "* 1" ™ r""'A h'M"

doch er was alle redeTl 7e v " ,7" kenba8r eemaakt'

handel en de neutrale vaart de Cf eD'. dat ten °Pzlchte van den worden aangenomen • vrii vin vrijzinnige beginselen zouden

* Ef'dïïv^—

te handhaven. ge" ^ een Staat' dle zijne neutraliteit wist

Sluiten