Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENTIENDE VOORDRACHT.

Spirillose. Ziekten van de typhusgroep.

Wii moeten een enkel woord spreken over een aandoening, srilULLOSE,

die ik voorzichtigheidshalve met den naam spirillose bestempel en die hier een enkele maal geïmporteerd wordt aangetroffen. Ik gebruik hier niet den term febris recurrens in plaats van spirillose, omdat ik niet zeker weet, of de hier bedoelde ziekte werkelijk echte recurrens is, hoewel zij zonder twijfel door een spiril wordt veroorzaakt. Men heeft nl. in de laatste jaren ontdekt, dat er behalve febris recurrens, die zooals U bekend is, wordt veroorzaakt door de spirochaete van Obermeier, ook nog een andere door spirillen veroorzaakte ziekte bij den mensch voorkomt, welk lijden in Afrika inheemsch is en daar bekend onder den naam van tick fever, omdat het door teeken wordt overgebracht. Speciaal één bepaalde soort, de ornithodorus moubata, is voor de overbrenging van die tick fever aansprakelijk. De wijze van overbrenging van de recurrens kent men nogn.et, hoewel men vermoedt, dat daarbij wandluizen of ook wel een soort teek van het geslacht ar gas in het spel zijn.

Wat men nu hier van spirillosen ziet, is, dat men zoo nu en dan bij versch uit China geïmporteerde koelies zieken vindt, in wier bloed men bij mikroskopisch onderzoek echte spirochaeten aantreft. Deze gevallen zijn herhaaldelijk beschreven van uit Medan, alsook uit Banka, terwijl ook hier op Batavia een dergelijke patiënt is waargenomen. Men

Sluiten