Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeldzaam dat de ziekte plotseling begint zonder dat daaraan enkele dagen van malaise, hoofdpijn en dergelijke zijn voorafgegaan. Zij wordt dan veelal ingeleid met lichte huiveringen, hoewel een begin zonder eenige aanduiding hiervan ook volstrekt niet zeldzaam is. Veel minder dikwijls, ja ik kan gerust zeggen, zelden, ziet men de typhus hier beginnen met een enkele zware koude rilling. Ik ken echter daarvan twee gevallen bij volwassen personen, waarbij de diagnose absoluut vaststond. Bij kinderen is dit, zooals U bekend is, niet zoo zeldzaam, evenals daarbij ook vaker een zeer vroeg optreden van hooge continua heet voor te komen. Hoofdpijn is natuurlijk vaak aanwezig, maar kan ook geheel ontbreken. Braken komt in den aanvang voor, maar is volstrekt geen regel.

Heb ik zooeven gezegd, dat van den kant van het zenuwstelsel stoornissen geheel konden ontbreken, dan moet ik mijzelf in zooverre verbeteren, dat slapeloosheid een zeer gewone klacht is. Vaak slapen de patiënten nooit rustig, zij dommelen af en toe, maar zijn bijna den geheelen nacht min of meer wakker. Daar staan andere gevallen tegenover, waarbij, ten gevolge van stoornissen van het bewustzijn, veel slaap voorkomt. De deliriën dragen ook hier, wanneer zij voorkomen, in den regel een rustig karakter, hoewel ik ze een enkele maal zeer furibund heb gezien. Zeer eigenaardig is, dat deze patiënten opvallend vaak sterk doof zijn, welke doofheid in den regel in of na het begin van de tweede week optreedt en met de koorts langzamerhand verdwijnt. Zij schijnt samen te hangen met een tubairkatarrh.

De typische typhustong met roode driehoekige punt en daarachter gelegen beslag in de tweede helft der eerste week wordt lang niet altijd gezien. Vaker ziet men een roode punt met roode randen, zoodat alleen het midden der tong beslagen is. In het verder verloop wordt de tong meestal zeer droog en niet zelden fuligineus beslagen. Ook fuligo

nu GOH ES.

sla i'E loosheid.

DELIRIËN.

DOOFHEID.

TONG.

Sluiten