Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het komt in den regel alleen in den aanvang voor, en herhaalt zich later alleen bij sterke vertigo.

Slapeloosheid is niet zelden, stoornissen van het sensoriimi bestaan in zeer verschillende mate en kunnen graden vertoonen van lichte apathie tot het diepste coma; regel is min of meer duidelijk uitgesproken status typhosus. De meeste lijders met bewustzijnsstoomissen delireeren, welke deliriën echter meestal een rustig karakter dragen. Men vindt echter in sommige gevallen verschrikkelijke angsttoestanden. De patiënten vliegen dan op, slaan om zich heen

en loopen weg.

Van motore prikkelingsverschijnselen, die vrij dikwijls worden gezien, vindt men beschreven klonische trekkingen en subsultus tendinum, die ook wel bij genezende gevallen werden aangetroffen, en verder convulsies, die, als zij algemeen zijn, bijna altijd' een spoedigen dood voorspellen. Andere motore prikkelingsverschijnselen dragen een meer willekeurig karakter, zooals gezichten trekken, fronsen van het voorhoofd, opblazen van de wangen, tandenknarsen en dergelijke. Ook ziet men grijpbewegingen, vlokkenlezen en overeenkomstige verschijnselen. Nekstijfheid, die een enkele keer wordt gezien, bewijst geen meningitis.

Een andere reeks van nerveuze verschijnselen, die vaak voorkomen, vormen de spraakstoornissen, van welke verreweg het meest wordt gezien anarthrie, moeilijke, lallende spraak derhalve, die dagen lang kan bestaan en die geen prognostische beteekenis heeft; aphasie is veel zeldzamer.

Als nerveuse naziekten wordt genoemd blijvende verlamming van de vagusremmende werking op het hart; verder weken lang durende vasomotorische verlamming, verlammingen van het verhemelte, van den recurrens en van zenuwstammen der extremiteiten, waardoor paraplegie en hemiplegie kunnen optreden. Deze naziekten zijn echter niet zeer algemeen. Ook vindt men wel in het reconvalescentiestadium stompzinnigheid, apathie of neurasthenische klachten.

Sluiten