Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vindt in de literatuur opgegeven, dat de gewrichtspijn '•

bij knokkelkoorts altijd begint in de knieën; dit is niet juist; wel zijn de knieën zeer vaak aangedaan, maar toch komt het ook voor, dat zij geheel vrij blijven. Soms beginnen de pijnen in de kleine gewrichten, in vingers, teenen, polsof voetgewrichten. Hiervan is dus geen vaste regel te geven. Het meest ziet men eerst een of een paar gewrichten aangedaan, doch weldra uitbreiding op enkele andere. Zwelling is uitzondering, komt echter voor. De gewrichten zijn zter pijnlijk bij druk. Ook druk op de spieraanhechtingen in den omtrek is pijnlijk. Passieve bewegingen zijn veel minder pijnlijk dan actieve. Een zeer onaangename schaduwzijde van de knokkelkoorts is, dat de pijnen in een enkel gewricht soms zeer lang kunnen naduren, en speciaal in de laatste epidemie zag men zeer vaak nog weken, ja zelfs nog maanden nadat de dengue voorbij was, dat een of ander gewricht in zijn functie gestoord bleef door aanhoudende pijnlijkheid. Het spreekt wel van zelf, dat daardoor de reconvalescentie zeer wordt vertraagd. Op den langen duur komt dit echter altijd terecht.

Ik wil nu nog even opmerken, dat in zeldzame gevallen knokkelkoorts geheel zonder pijn kan verloopen; het schijnt, dat dit het meest voorkomt bij kleine kinderen. Doch ook bij volwassenen ziet men een enkele maal zulk een volkomen pijnloos geval. Ik herinner mij, dat een zoon van een collega plotseling onder lichte huivering hooge koorts kreeg; de temperatuur steeg direct tot veertig graden en bleef vrij wel op die hoogte, zonder dat de patiënt ook maar een enkele klacht had; geen hoofdpijn, geen pijn in de oogen, geen lendenpijn, geen gewrichtspijn, geen katarrhale verschijnselen, niets van dat al; de koorts hield drie dagen aan en daalde daarna kritisch, doch twee dagen later trad een buitengewoon typisch mazelenachtig exantheem op, dat onder fijne afschilfering verdween en dat het recht gaf, de diagnose met zekerheid te stellen.

i:\vrk hts. 7./.Y.

y.o\i>t:i: rus.

Sluiten