Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDAAGSCHE KOU H TS

VERSCHIJNSELEN.

niet altijd zal kunnen vermijden, maar dat toch weinig bevredigt.

Wij zullen van deze eerste groep van ongeklassificeerde '•koortsen alleen iets nader bespreken de vijfdaagsclie van Van der Scheer en de negendaagsche van Baerniann, omdat die twee hier in Indië zijn waargenomen. Ik wil hierbij alleen opmerken, dat de zevendaagsche koorts van Rogers buitengewoon veel overeenkomst vertoont met de vijfdaagsche van Van der Scheer.

De Van der Scheersche koorts heet officieel: „Over een op „influenza gelijkende veelvuldig voorkomende koortsvorm te „Weltevreden en Mr. Cornelis" wat natuurlijk een door haar lengte voor de praktijk volstrekt onbruikbare naam is, waarom zij dan ook weldra werd omgedoopt in vijfdaagsche, Van der Scheersche of Bataviasche koorts. De beide eerstgenoemde namen draagt zij terecht. Zij duurt werkelijk in den regel 5 dagen en van der Scheer is werkelijk de man, die haar het eerst heeft beschreven, maar tegen den naam van Bataviasche koorts moet ik protest aanteekenen, omdat die al voor een andere ziekte is gebruikt. Er is nl. vroeger, toen de schepen en stoombooten nog niet op Priok lagen, maar ter reede van Batavia, als Bataviasche koorts een zeer kwaadaardige en veelal doodelijk verloopende acute ziekte beschreven, die waarschijnlijk een pernicieuse vorm van malaria was en die een beschrijving heeft gevonden in een dissertatie.

De van der Scheersche koorts treedt soms epidemisch op. Zoo leven wij op het oogenblik in een tijd, dat zij hier te Batavia meer voorkomt en U bent zelf meermalen in de gelegenheid geweest, om dezen ziektevorm waar te nemen. Gewoonlijk begint zij plotseling. Als er prodromen zijn, dan bestaan die in hoofdpijn, duizeligheid en anorexie. De koorts begint meestal met lichte huiveringen; ik heb ook gevallen waargenomen met zware koude rillingen in den aanvang, en meer gevallen waarbij in het geheel niet

Sluiten