Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOW FEVER.

NEGENDA AGSCUE KOOKTS.

LOW FEVER.

De negendaagsche koorts is epidemisch waargenomen op Deli. Baermann beschreef deze ziekte als „Serdang Fieber"; zij duurde acht tot negen dagen. Gedurende de eerste 5 dagen was de koorts continu tusschen 39 en 40 graden, dan trad onder zweetafscheiding een sterke temperatuursdaling in, waarop dan nog gedurende 3 tot 4 dagen intermitteerende koorts volgde, die 's avonds tot 38'/2 a 39 graden opliep. Gedurende deze periode begon de koorts dikwijls dagelijks met koude rillingen; de pols was in den aanvang tusschen 110 en 120; in den tijd van de intermitteerende koorts was hij 's morgens langzamer. De milt was in bijna alle gevallen duidelijk gezwollen, en bleef in den regel 2 tot 3 weken langer vergroot dan de koorts duurde; bijna altijd bestond bronchitis; de zichtbare slijmvliezen waren in het begin der ziekte duidelijk hyperaemisch; in enkele gevallen bestond een vrij sterk maculeus exantheem met ongeveer nagelgroote roseola, welk exantheem echter zeer vluchtig was. Meestal bestonden lichte diarrhee, hoofden rugpijn, terwijl in de helft der gevallen lichte albuminurie werd aangetroffen, zoolang de koorts aanhield. De patiënten maakten in het stadium continua den indruk van zwaar ziek te zijn. Bij het intreden der steile curven werd echter de algemeene toestand beter en de reconvalescentie duurde zeer kort. In het geheel heeft Baermann van deze ziekte 17 gevallen waargenomen, van welke 14 in één maand tijds optraden.

Een tweede groep van unclassed fevers verloopt geheel anders. Het is de door Manson beschreven „low fever". Deze bestaat hierin, dat de patiënten voor onbepaald langen tijd, weken tot maanden, lichte temperatuursstijgingen hebben, niet hooger dan 38'/2, "iet weinig belangrijke stoornis van het algemeen gevoel van welzijn. Zij worden wat lusteloos, op den duur een beetje zwak, vermageren langzamerhand licht en hebben, als de ziekte lang aanhoudt, wat neiging tot bilieuse diarrhee, maar zeer ernstige verschijnselen

Sluiten