Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het publiek zeer gaarne daarmede speelt, is een dergelijke

waarschuwing niet overbodig.

Wij komen thans aan de laatste groep van de unclassed fevers, die gekenmerkt is door een langeren duur en een op den voorgrond treden van abdominale verschijnselen. Deze koortsen zijn onder verschillende namen beschreven, voornamelijk van Engelsche zijde; de beschrijvingen dateeren echter alle uit den tijd, toen men nog niet zooals thans op de hoogte was van de diagnostiek van de ziekten uit de typhusgroep. Ik ben er van overtuigd, dat deze langer durende unclassed tevers, voor zoover ze hier voorkomen, grootendeels, zoo niet geheel, kunnen worden teruggebracht tot typhus, paratyphus en coli-infectie. Wij hebben hierover reeds het noodige gezegd en daar zich de koortsige ziekten van onbekende oorzaak, die wij thans op het oog hebben, symptomatologisch geheel met deze groep dekken, zullen wij er niet verder over spreken.

LANGER DURENDE UNCL. FEVERS

Literatuur.

1.. Rogers. Fevers in the tropics, 1008 (Uitstekende monographie

over alle vormen van koortsige ziekten).

Van der Scheer. Over een op influenza gelijkende koortsvorm

etc. Gen. t. v. N. I. XXXIV, 522.

G Baermann, 1 Jahresbericht a. d. Central-Hospital zu Petoem-

boekan 1007.

Verder de artikelen in Mense, Manson, Scheube en le Dantec.

Sluiten