Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die eigenschap ook bij de katjang iris, het zaad van cajanus indicus. Bij de proeven van Grijns werden ook een enkele maal kippen ziek, die met gaba gevoerd werden, zoodat dus het zilvervlies niet altijd vi ddoende was om neuritis te voorkomen. Grijns kwam, na lang hierin gewerkt te hebben, tot de slotsom, dat de kippen ziek worden tengevolge van de voeding, niettegenstaande zij in voldoende hoeveelheid en in goede verhouding eiwit, vet, koolhydraat en zouten krijgen. Deze uitspraak, die op het eerste gezicht een beetje vreemd mag schijnen, is dit inderdaad niet. Wij kennen toch van de stofwisseling eigenlijk niet veel meer dan de stofwisseling van de spier, en wij weten absoluut niets van de bijzondere stoffen, die zonder twijfel voor de voeding van bepaalde organen noodig zijn, zoodat het zeer wel denkbaar is, dat wij bij onze voeding voor het goed functioneeren van bepaalde deelen van ons lichaam bijzondere stoffen noodig hebben, die niet overal voorkomen en waarvan het ontbreken in de voeding stoornissen van dat orgaan tengevolge heeft. Natuurlijk zullen die stoffen vallen in het kader van de gewone voedingsmiddelen en men kan zich bijv. voorstellen, dat voor het goed functioneeren der zenuwen bepaalde soorten eiwit in het voedsel aanwezig moeten zijn, die niet in ieder quantitatief voldoend ration worden gevonden. Grijns acht theoretisch voor het optreden dezer neuritis drie verklaringen mogelijk, van welke wij er maar twee zullen noemen, omdat hij de derde dadelijk elimineert. Die twee wijzen zijn ten eerste: dat er zou zijn een deficit in de voeding, een partieele honger dus, en ten tweede: dat er in de natuur een agens verspreid zou zijn, dat een nadeeligen invloed op de zenuwen uitoefent, terwijl het van den aard der voeding zou afhangen, of het perifere zenuwstelsel weerstandsvermogen genoeg bezit om aan dien invloed het hoofd te bieden. Natuurlijk ligt hier weer voor de hand om die schadelijk werkende oorzaak in een mikro-organisme te zoeken.

Sluiten