Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou worden overgebracht bijv. door kakkerlakken of door wandluizen. Mij zijn geen onderzoekingen bekend, waaruit deze hypothese steun zou kunnen putten, zoodat zij nog niet meer is dan een onderstelling.

Een geheel afwijkend inzicht over den aard van de beriberi is gepubliceerd door een Engelschman, Hamilton Wright.

Deze zegt, dat wat wij beri-beri noemen, eigenlijk niet de beri-beri zelf is, maar een naziekte, op dezelfde wijze als de paralysen na diphtherie geen diphtherie zijn, maar een gevolg daarvan. Hij beschouwt ons ziektebeeld beriberi als een residuale paralyse en is van meening, dat de eigenlijke beri-beri zelf een acute infectieuse ontsteking van het bovenste gedeelte van het darmkanaal en van de maag is. Hij steunt deze meening in de eerste plaats op het feit, dat men bij secties van acute beri-beri in maag en duodenum de verschijnselen van acute katarrhale ontsteking vindt. Hij heeft natuurlijk een mikro-organisme gezocht en gevonden, maar is zoo verstandig geweest om dit nader te laten onderzoeken door bacteriologen van professie, die verklaarden, dat de door hem gekweekte bacterie niets met beri-beri te maken heeft. Ook deze theorie is dus nog niet anders dan een hypothese. Zij is van verschillende kanten sterk bestreden, maar ik moet eerlijk bekennen, dat mij het idee dat de neuritis een naziekte zou zijn, wel aantrekt, hoewel ook ik daarvoor geen enkel bewijs kan aanvoeren. Hij stelt zich dit verband natuurlijk zoo voor, dat de bacterie in het darmkanaal, die de katarrhale ontsteking veroorzaakt, toxinen zou vormen, welke toxinen een toxische neuritis zouden opwekken.

Alles te zamen genomen durf ik mij over de aetiologie der beri-beri nog geen vaste meening vormen. Ik herhaal, dat ik er wel van overtuigd ben, dat op de eene of andere wijze de voeding een groote rol speelt bij het uitbreken en bij het voorkómen —waarvoor wij later bij de bespreking van prophylaxis en therapie nog nadere bewijzen zullen aanvoe-

HA MILTON WRIGHT.

Sluiten