Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vindt bij deze patiënten de kniereflex verdwenen of verzwakt. Alleen in den aanvang is zij een enkele maal wel eens tijdelijk verhoogd. Bijna constant bestaan hartverschijnselen; soms vormen deze zelfs de eenige klacht. Hartkloppingen en kortademigheid na inspanning behooren tot de meest gewone symptomen; ook objectief vindt men een versterkte hartswerking. Vooral na lichte inspanning is de puntstoot vaak zeer versneld, versterkt en verbreed. Het is een zeer gewoon verschijnsel, dat bij patiënten, die in rust een normale polsfrequentie hebben, deze na enkele passen loopen zeer verhoogd is. Een gevoel van druk in de maagkuil, waarover ook zeer dikwijls geklaagd wordt, is eveneens afhankelijk van abnormale hartswerking. Bij onderzoek van het hart vindt men vrij constant een dilatatieve hypertrophie van het rechter cor, derhalve een verbreeding van de percussiefiguur naar rechts en een versterkten, veelal gespleten tweeden pulmonaaltoon; ook begint de hartpercussie soms al te hoog; eigenaardig is bij die hartpercussie dat de relatieve dempingsfiguur veel meer vergroot is dan de absolute. Men vindt soms ook duidelijke teekenen van hydropericardium.

De ademhaling is bij lichte gevallen in toestand van rust normaal, maar wordt na inspanning versneld, terwijl de patiënt het gevoel van kortademigheid heeft; in zware gevallen is ook in toestand van rust dyspnoe aanwezig.

Van den kant der spijsvertering vindt men soms gebrek aan eetlust en constipatie. Het sensorium is geheel vrij, alleen is de stemming soms gedrukt. Bij electrisch onderzoek der motore zenuwen vindt men afwijkingen, waarop wij nog nader terugkomen.

De geschetste toestand kan weken lang blijven bestaan en gaat daarna in de meeste gevallen in genezing over. Dit is de reden, dat Scheube dezen vorm beschrijft als de rudimentaire vorm van beri-beri. Ik vind dit echter gevaarlijk, omdat ook bij de beri-beri simplex op het meest onverwachts hartinsufficientie met doodelijken afloop kan

Sluiten