Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan langzamerhand van de periferie af de motiliteit terug te keeren, zoodat op den langen duur de lijder toch nog geneest. Ik wil hieraan dadelijk een therapeutische opmerking toevoegen; het spreekt van zelf, dat wanneer zoo'n patiënt lang paralytisch te bed ligt, hij een contractuurstand krijgt, voornamelijk van voet- en kniegewrichten. De voet hangt altijd in equinusstand neer, terwijl de knie door het lange liggen een subluxatie naar achteren gaat vertoonen. Wanneer daarop niet tijdig wordt gelet, dan worden deze gewrichten in den verkeerden stand gefixeerd en kost het later, als de patiënt -in genezing overgaat, ontzaggelijk veel moeite, om deze gefixeerde gewrichten weer los te krijgen. Daarom is het van het allerhoogste gewicht om bij dezen vorm tijdig te zorgen voor een doelmatige ligging der extremiteiten en voor behoud der bewegelijkheid der gewrichten door passieve bewegingen.

Waar de patiënt niet geneest, is zooals ik zooeven reeds zei, de dood meestal het gevolg van ademhalingsparalyse. In andere gevallen wordt de noodlottige afloop veroorzaakt door slepende diarrhee of andere complicaties.

De beri-beri perniciosa is hierdoor gekenmerkt, dat reeds zeer spoedig insufficientia cordis optreedt; dit kan zelfs reeds het geval zijn vóór duidelijk andere verschijnselen bestaan, derhalve voordat paralysen of gevoelsstoornissen, ja zelfs voordat oedemen optreden. Niet zoo zelden vindt men alleen vochtuitstorting in het pericardium. Deze is echter bijna constant aanwezig.

De palpitaties en de dyspnoe bereiken bij de acute pernicieuse beri-beri den allerhoogsten graad. Er bestaat sterke praecordiale angst; de patiënten zijn zeer onrustig, zitten overeind ten gevolge van de benauwdheid of gooien zich in bed telkens heen en weer, schreeuwen, vragen om er maar een einde aan te maken en geven in het algemeen het beeld van een vreeselijk lijden.

Men leest de angst op het gelaat; de pupillen zijn wijd;

BERI-BERI F 'ERNICIOSA.

Sluiten