Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sterkst. In zeldzame gevallen beginnen zij elders, bijv. aan de vingertoppen. Zeer vreemd is, dat deze hypaesthesie variaties vertoont. Bij koud, vochtig weer is zij sterker dan wanneer het droog en warm is, en in den regel is zij 's morgens wat sterker dan 's avonds, welk laatste punt ook voor andere verschijnselen van beri-beri geldt, met name voor de paresen.

Er bestaat volstrekt geen overeenkomst tusschen de sterkte van de gevoelsstoornissen en de andere symptomen. Soms vindt men belangrijke hypaesthesie bij sterke paresen of sterke oedemen, maar even goed komt het omgekeerde voor, zoodat de graad van aandoening van de verschillende soorten van zenuwen volkomen onafhankelijk van elkaar verloopt.

Paraesthesieën zijn zeer algemeen, vooral in de beenen, het sterkste in den voetrug en het onderbeen, minder vaak in de voetzool: slaap, steken, branden, mierenkruipen, stijfheid, gevoel van kou enz. enz. zijn gewone klachten! pijnlijkheid bij druk op de zenuwen is zeldzaam.

De huidreflexen zijn in den regel behouden. Ik moet hierbij evenwel opmerken, dat men vaak weinig resultaat zal zien, wanneer men bij gezonde Inlanders den voetzoolreflex op dezelfde wijze tracht op te wekken, als men dat bij Europeanen doet. Een Inlander zal nl. meestal op krieuwelen van de voetzool absoluut niet met een reflexbeweging reageeren; dit ligt voor de hand, omdat het epitheel der zool door het loopen op bloote voeten sterk verdikt is. Men zal daarom bij het bepalen van den voetzoolreflex bij Inlanders tot sterkere maatregelen zijn toevlucht moeten nemen. Prikt men hem met een speld, dan reageert hij wel degelijk.

De peesreflexen, met name de kniereflex, zijn zeer dikwijls verdwenen. In het begin kan in acute gevallen tijdelijk de kniereflex versterkt zijn; dit is echter een bepaalde zeldzaamheid. Van de cremaster- en buikreflexen valt niets te vertellen; die kunnen even goed aanwezig als verdwenen zijn.

fllf/DREFLEXEN.

VEESREFLEXEN.

Sluiten