Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den handel zijn, zoodat men vooruit allicht niet weet, wat men krijgt.

Na deze uitweiding keeren wij tot onze beri-beritherapie , terug. Excitantia, zooals kamfer, en cardiotonica, zooals tinctura strophanti hebben mij evenmin bij de behandeling der insufficientia cordis bij beri-beri voldaan. Ik heb niet den indruk gekregen, dat ik daarmee ooit een patiënt het leven heb gered, of dat ik zelfs aan de treurige indicatie heb voldaan om zijn lijden te verlengen. Daarentegen wil ik er hier op wijzen, dat ik, ook waar reeds ernstige hartverschijnselen waren opgetreden, meermalen goed effect heb gezien van decoct van katjang idjoe van een kilo of meer per dag. Ik heb werkelijk eenige gevallen van beri-beri met insufficientia cordis, die menschelijkerwijs gesproken zonder behandeling zouden zijn gestorven, zien genezen na gebruik van decoct van katjang idjoe in groote dosis; den eersten dag decoct van 4 Kg., den tweeden van 3 Kg., den derden vati 2, den vierden van 1 en verder elke dag een afkooksel van '/2 Kg.

Ten slotte deel ik mede, dat ik heel vaak zeer treffende, tijdelijke beterschap heb gezien door een aderlating. Ik heb indertijd bij beri-berilijders met beginnende insufficientia cordis, belangrijke hartverschijnselen en benauwdheid meermalen gezien, dat alle dreigende verschijnselen teruggingen na een venaesectie van ongeveer 300 gram. Als strikte eisch geldt hier evenwel de aanwezigheid van een flinken pols, want probeert gij de venaesectie te doen bij patiënten, waarbij de pols reeds klein is geworden, dan mislukt zij in de meeste gevallen; de ader loopt dan eenvoudig leeg, maar vult zich tengevolge van den onvoldoenden bloedsomloop niet weer, en in de zeldzame gevallen, waarin het dan nog gelukt een behoorlijke hoeveelheid bloed te verkrijgen, is het effect zeer gering. Is evenwel de pols goed, dan is werkelijk in vele gevallen het succes zeer frappant; ongelukkig is het evenwel slechts van tijdelijken

<i.\( 1TANTIE.

DECOCT l'.LV

KATJANG

IDJOE

\ EX A ES E< VIE.

Sluiten