Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYM1TOM EN.

EERSTE STADIUM.

TWEEDE STADIUM

MONDVERSCHIJNSELl

waarnemers vonden daarentegen de verkleining van liet hart sterker dan die der lever. Zooals men ziet, zijn de beschreven veranderingen volstrekt niet karakteristiek; zij worden ook bij andere chronische, uitputtende diarrlieeen gevonden; met name het beeld der paedatrophie kan geheel hiermee overeenkomen.

Wij beginnen thans met de bespreking der verschijnselen, en houden ons daarbij in hoofdzaak aan de beschrijving van

Van der Burg. Deze splitst de Indische spruw in 3 stadiën. Het eerste stadium is in gewone gevallen dat van een zich zeer langzaam ontwikkelenden maagdarmkatarrh: wisselende opzetting van de maag, ructus en pyrosis, vrij dikwijls braken,'meestal op bepaalde tijden, bijv. 's morgens; onregelmatige ontlasting; nu eens constipatie, dan weer diarrhee, en een eigenaardige klacht over pijn onder het rechter schouderblad. De tong is in den beginne meestal normaal; soms is zij bedekt of gedeeltelijk bedekt met een l.cht-geel, glad beslag. Langzamerhand komen er aan de punt en ook op het beslagen gedeelte kersroode stipjes. Zij begint dan gevoelig te worden en dit is dan de overgang tot het tweede stadium. Ook komt het voor, dat de mondklachten den aanvang vormen en dat de maag-darmverschijnselen pas later komen.

Spruw is echter niet altijd primair; zij kan zich ook aansluiten aan dysenterie en aan acute entero-colitis; het begin der ziekte wordt dan natuurlijk anders.

In het tweede tijdperk klagen de patiënten in een goed ontwikkeld geval meestal over drie verschillende zaken, nl. over dyspeptische opzetting van den buik, pijn in den mond en diarrhee, die vooral 's morgens optreedt; verder zijn zij gewoonlijk lastig, humeurig, klagen over lichaamszwakte geheugenzwakte, lusteloosheid en gemis aan werkkracht, zooals dat bij vele andere buiklijders ook het geval is. Steeds is spruw een chronisch verloopende ziekte, die bijna altijd een uitgesproken remitteerend karakter draagt. Zoo B,v. vindt men, wat de verschijnselen van den mond betreft, soms

Sluiten