Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIAGNOSE.

niMu:uoi:.\ ALBA.

men bij de beoordeeling rekening houden met de voeding. Bij uitsluitende of overwegend sterke melkvoeding bevatten nl. ook de faeces van normale personen veel meer vet dan bij gemengde voeding.

Zooals ik reeds gezegd heb, is het aantal nauwkeurige onderzoekingen van faeces op vetgehalte nog niet voldoende om te zeggen dat deze afwijking nu juist alleen bij Indische spruw voorkomt. Ik wil er daarom voorloopig, hoe interessant de uitkomsten ook zijn, nog niet al te veel diagnostische waarde aan hechten. Speciaal waar liet geldt de differentieering tusschen psilose en chronische dysenterie zou ik niet gaarne de beslissing van vetbepalingen laten afhangen.

Is het aantal onderzoekingen over vetresorptie bij indische spruw nog niet groot, dat betreffende de vertering van eiwitstoffen en koolhydraten is nog kleiner, terwijl de resultaten niet overeenstemmend zijn. Ik kan U daarvan dus niet veel vaststaands vertellen.

Alles te zamen genomen is van de digestie bij patiënten met Indische spruw nog lang niet genoeg bekend om daarop een ziektebeeld te bouwen.

De diagnose berust op de verschijnselen aan de tong en het mondslijmvlies, op den aard der ontlasting en het verloop. Men doet naar de hier algemeen geldende opvatting verstandiger, om alleen dan de diagnose op spruw te stellen, wanneer die verschijnselen hetzij gelijktijdig, hetzij afwisselend aanwezig zijn, en dus niet, zooals Manson dat doet, ook van gedeeltelijke spruw te spreken, wanneer uitsluitend mond- dan wel darmverschijnselen aanwezig zijn.

Met het beeld van darmspruw zonder mondverschijnselen komt zeer veel overeen de zgn. diarrhoea alba, white flux, chronische tropische diarrhee. Zij wordt door sommigen tot de Indische spruw gerekend, door anderen als van chronisch dysenterischen oorsprong beschouwd, door derden als een afzonderlijke ziekte opgevat. Misschien hebben

Sluiten