Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lood in de schoenen naar Indië terug te keeren, in de vaste overtuiging, dat hij daar binnen kort opnieuw een leverabsces zou krijgen. Het heeft heel wat moeite gekost om dezen man te verzoenen met zijn nieuw verblijf in de tropen en om hem gerust te stellen en te doen gelooven, dat de kans op nieuw leverabsces zeer klein was; het verder verloop heeft geleerd, dat het doordienen hem volstrekt geen kwaad heeft gedaan.

Men moet dus bij dergelijke adviezen streng individualiseeren. Heeft men te doen met personen, die finantieel onafhankelijk zijn, of die hun pensioen reeds verdiend hebben, dan kan men ze overreden na ommekomst van hun verlof 's lands dienst te verlaten, maar is dat niet het geval, dan doet men verstandig met nooit vooruit te loopen op de beslissing der Commissie in den Haag, en eenvoudig te volstaan met het provoceeren van een verlof zonder meer.

Er zijn echter altijd een aantal patiënten, die men niet naar Holland kan zenden. Vaak is dit het geval bij particulieren. Ik heb verscheidene oude dames met psilose gekend, die haar familie in Indië hadden, en die niet naar Europa wilden; ik heb gevallen gezien van handelsemployés, die totaal broodeloos zouden zijn, wanneer men ze naar Europa zond. Ik ken menschen met spruw, die door allerlei finantieele bezwaren niet met verlof konden gaan; ik ken er, die in Holland volmaakt misplaatst zouden zijn en die zich er in het geheel niet zouden weten te schikken, en zoo staat men dus altijd voor een aantal gevallen, die hier in Indië moeten worden behandeld. Gelukkig kan men zeggen, dat ook voor deze een goede kans op genezing bestaat,, wanneer zij tijdig onder behandeling komen en de voorgeschreven regels goed opvolgen

Men schrijft lijders aan Indische spruw een regelmatige, hygienische levenswijze voor. Zij moeten oppassen voor kouvatten en dus zoo veel mogelijk in een droog, niet tochtig huis wonen, zorgen dat zij geen koude voeten krijgen, waarvoor men ze steeds sokken laat dragen; ook moeten zij

l.EEIUFJiKL.

Sluiten