Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiënten deze kuur vaak zeer goed verdragen en er werkelijk op den duur onder genezen. Een aan typische spruw lijdend collega, dien ik onderzocht heb, bevond zich minder goed bij vruchten op water, maar genas in betrekkelijk korten tijd onder absolute rust en een voeding, in hoofdzaak bestaande uit appelmoes en zachte djeroeksoorten.

Nu wij de dieetregeling en de verschillende dieetkuren , hebben besproken, kunnen wij overgaan tot de medicamenteuse behandeling. Van der^Burg beval daarbij aan slijmige verzachtende decocten, bijv. decoctum altheae of een decoctum atnyli met weinig stroop en wat aqua laurocerasi. Van der Burg voegt aan het decoctum amyli gaarne een paar gram aciduin sulfuricum dilutum toe. Laudanum geeft hij liever niet; hij doe dit alleen als er buikpijn bestaat. In de praxis pauperum kan men ook heel goed geven een decoct van bladeren en bloemen van de kembang sepatoe (hibiscus tiliaceus). Bij kinderen geeft men bij voorkeur bismuth met carbonas magnesicus en elaeosaccharum foeniculi. Bij volwassenen wordt verder zeer gaarne gedurende geruimen tijd een decoct van obat seriawan gegeven. Deze obat seriawan is een mengsel van verschillende plantendeelen, dat in den regel wordt bereid door Indische dames, die verschillende mengsels verkoopen, welke evenwel belangrijk in samenstelling uiteenloopen. In de nieuwe uitgave van onze pharmacopee komt een dergelijk mengsel voor. Bijna in alle obat seriawan vindt men daoen saga, de bladeren van de abrus praecatorius, dezelfde plant, waarvan uit het zaad door Ehrlich abrine is gemaakt en die de jequirity levert, welke indertijd in de oogheelkunde bij trachoom werd gebruikt. Een tweede bestanddeel, dat heel veel in deze mengsels voorkomt, is daoen semboeng, de bladeren van blumea balsamifera. Verder de daoen pegagan (daoen kaki koeda), de bladeren van de hydrocotyle asiatica. Ook treft men daarin dikwijls aan de daoen of de koelit seriawan van de symplocos odoratissima, de daoen atjeran van de

9

1/EDICAMENTFAJSE BEHANDELING.

Sluiten