Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liliH ANDELINO DEI! MONDVEllH( HUSSELEN.

bidens pilosa, de daoen meniran van phyllantus niruri, en, wat trouwens vrijwel in iedere Inlandsche obat voorkomt, adas poelasari. Adas is semen anethi pimpinelli en poelasari is cortex alyxiae stellatae. Tal van recepten van obat seriawan bevatten nog andere stoffen, waarin wij ons echter niet zullen verdiepen, omdat van de werking van die verschillende bestanddeelen eigenlijk zoo goed als niets bekend is. Men geeft deze obat seriawan in decocten 30 op 600, in één dag te gebruiken. _ Sommigen geven de voorkeur aan een infuus.

Bij beginnende herstelling wordt door sommige geneesheeren gaarne gegeven een licht infuus van de bladeren van djamboe bidji (psidium guajava, var. pyrifera).

Ook geeft men van deze plant wel een infuus van de zoogenaamde species psidii, die bestaan uit een mengsel van de blaren, de bladstelen en de wortelschors. Men geeft zulk een infuus in de sterkte van 5 tot 15 gram op 250 per dag. Weer anderen geven ditzelfde middel in decoct. Later komen simaruba of colombo in aanmerking, die langen tijd worden doorgegeven.

Ten slotte nog een enkel woord over de behandeling van de pijnlijke mondaandoening. Men kan, waar spaarzaam roode pijnlijke puntjes op de tong zijn, laten spoelen met 1 u/„ carbol of aluin of chloras kalicus, maar in den regel beleeft men van het voorschrijven daarvan weinig genoegen, omdat de patiënten het te pijnlijk vinden en niet verdragen. Men komt hier meestal verder met een afkooksel van fructus myrtilli in sterkte van 1: 5 tot 10; dit is als mondspoeling in vele gevallen zeer geschikt om de klachten over pijn geheel te doen verdwijnen. Het heeft echter het nadeel, dat het zeer spoedig bederft. Volgen mijn ervaring is nog beter een decoct van angsana, den bast van de pterocarpus indicus, die overal op de passer te krijgen is. Men maakt daarvan een afkooksel 40 a 50 op 400 en laat daarmee geregeld den mond spoelen; dit is werkelijk een middel, dat

Sluiten