Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad, en ten slotte lukte het lang niet altijd om de dysenterie op jonge katten over te brengen door inbrenging in het rectum van of door voeding met amoebenhoudende faeces, terwijl men daarbij in andere gevallen buitengewoon sprekende resultaten kreeg, De katten kregen in 't eene geval zware dysenterie met amoeben, vaak zelfs amoebenhoudende leverabcessen, maar in andere gevallen waren de resultaten met amoebenhoudende faeces negatief, wat ongetwijfeld zeer vreemd was; daarbij kwam, dat men katten soms ook dysenterie kon bezorgen, zonder dat er sprake kon zijn van amoeben. Een en ander leidde er toe, dat het verband van de amoebe met de dysenterie door sommigen met kracht werd verdedigd, door anderen met evenveel overtuiging ontkend. Men zocht, om de gemoederen te bevredigen, een verklaring in dezen zin, dat men zei: de amoebe is eigenlijk zelf niet de oorzaak van de dysenterie, maar de drager van de oorzaak. Zij dringt nl., zoo als dergelijke dieren zeer gaarne doen, door nauwe spleetjes, en zoo gebeurt het bij zeer kleine defecten in het slijmvlies van den dikken darm, dat de amoebe doordringt tot in de submucosa. Op zich zelf zou zij daar geen kwaad doen, maar zij bevat altijd in en op haar lichaam bacteriën, en die bacteriën veroorzaken in de submucosa een ontsteking, die de dysenterie is. Er werd aan de amoebe dus een passieve rol toegekend; tevens verklaarde men op deze wijze, waarom bij amoebendysenterie de voornaamste afwijkingen worden gevonden in de submucosa.

Sedert eenige jaren weet men echter, dat al deze zaken . langs andere wegen moeten w >rden verklaard en is dus onze kennis van de aetiologie djr dysenterie zeer uitgebreid. In de allereerste plaats is uitgemaakt, dat het symptomencomplex der dysenterie niet is een. aetiologische eenheid, maar dat zij door principieel verschillende factoren kan worden veroorzaakt. Men weet nl. thans dat men minstens twee totaal verschillende groepen van dysenterie moet aan-

Sl'LITSlNU DEJl DYSENTERIE.

DYSENTERIE. INLEIDING.

Sluiten