Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANDOENI Nd l • i>. AP1 EN l>IX.

zoodat het bovenste gedeelte geel wordt op een donkeirooden bodem. De gele kleur wordt veroorzaakt door het doorschijnen van een bleek gele infiltratie van de submucosa. Deze plekken nemen dan nog in grootte toe en gaan over in

ulcera van de doorsnede van een erwt tot verscheidene centimeters. De kleinere ulcera zijn rond, de grootere ovaal met de lange as evenwijdig aan de plooien van het slijmvlies en meestal op den top van die plooien gezeten; de groote ulcera vertoonen hetzelfde karakter als de kleine, zij zijn verheven met een verdikten rand en vaak omgeven door een rooden hof. De ulcera zijn opgevuld met een gele, gelatineuse massa. In de onmiddellijke nabijheid der zweren vindt men gezond slijmvlies. In latere stadia vloeien die ulcera samen en worden daardoor meer onregelmatig van vorm. Men vindt in de groote ulcera de amoeben niet zoo gemakkelijk als in de kleine, maar op doorsneden bij beide in de diepere lagen in grooten getale. Gaat zoo 'n ulcus in genezing over, dan verdwijnt de gelatineuse infiltratie, waardoor het centrum der zweer inzinkt; men vindt haar dan meestal geelgrijs van kleur met verdikten rand. Later volgen schrompeling en litteekenvorming, dikwijls met belangrijke contractuur, waarbij het slijmvlies onregelmatig gerimpeld wordt. De amoebendysenterie zetelt veel meer in de hooger gelegen darmgedeelten dan in het rectum. (Dit openbaart zich klinisch doordat bij de amoebendysenterie tenesmi niet zelden ontbreken, wat bij de bacillaire dysenterie niet het

geval is). .

' Vaak is bij amoebendysenterie ook het wormvormig uitsteeksel de plaats van dysenterische zweren. Ik heb zelf een geval gezien, waarbij een dysenterie van den appendix werd gehouden voor een appendicitis. Een mil tair kwam onder behandeling wegens een slepende buikaandoening, waarbij de ontlasting vrij normaal was, maar waarbij 111 de ileo-coecaalstreek een duidelijke pijnlijke zwelling was met een typisch punt van Mac Burney, zoodat de dia-

Sluiten